Rozhovor 11/12/2019

Josef Kulhavý: Učení není pouze o biflování, propojujeme teorii s praxí

Výuka na střední škole nemusí být pouze o nudném biflování. Jaké možnosti mají v současnosti studenti středních škol? Propojení teorie s praxí je skvělou příležitostí. Jaké je začít podnikat již během studia? Jaké jsou přínosy činnosti studentské firmy a jakou roli plní učitel?

Prodejní stánek Plackacom
Prodejní stánek Plackacom. | foto: archiv OAJL

Působíte na pozici správce IT, učitele a zároveň máte na starosti studentskou firmu Plackacom?

Do tohoto projektu mě přizval kolega, tehdejší učitel předmětu s názvem Fiktivní firma. Již tenkrát jsem se na činnosti fiktivních firem podílel, protože v rámci předmětu jsme jezdili také na veletrhy a žáci potřebovali být vybaveni IT technikou. Logicky tak ze situace vyplynulo, že jsem se začal o fiktivní firmy zajímat. Loni jsem byl delegován jako metodik pro fiktivní firmy a také pro projekt studentských JA firem, do kterého jsme se rozhodli vstoupit.

Žáci se v rámci dobrovolné činnosti nebo výuky učí podnikat. Co nám k tomu můžete říci?

Ano, je to přesně tak. Žáci si na začátku školního roku vymyslí a zároveň připraví svůj podnikatelský záměr. Následně se jej snaží do určité míry realizovat. Shání zakázky, řídí marketingové aktivity a zároveň vytváří cílový produkt. Poté jednají se zákazníky, potažmo potenciálními odběrateli. Činnosti se v podstatě nijak neliší od běžné, reálné firmy.

„Náš studentský podnik se zabývá výrobou a prodejem drobných reklamních předmětů.“

Jaká je činnost studentského podniku?

Náš studentský podnik se zabývá výrobou a prodejem drobných reklamních předmětů jako jsou placky, otvíráky, přívěsky, zrcátka či magnety. Produkty nabízíme jednak formou e-shopu a jednak formou nabídek na nejrůznějších akcích. Případně zaměstnanci studentské firmy oslovují podnikatele či podniky a nabízí jim své služby.

„Učitel by ideálně neměl do samotné výuky vůbec zasahovat.“

Jaká je během výuky role učitele?

Ideálně by učitel do samotné výuky neměl vůbec zasahovat. V podstatě pouze s ředitelem studentské firmy probere plán následující hodiny. Poté už si veškerou činnost řídí ředitel firmy sám. Ve skutečnosti je potřeba intervenovat ve třídě a nasměrovat je k tomu, aby byl výsledný produkt co nejlepší.

Fotogalerie

Grafik, Honza Písařík | foto: archiv OAJL
Placky pro příležitost oslav školy | foto: archiv OAJL
Prodejní stánek Plackacom na slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Janských Lázních | foto: archiv OAJL
Josef Kulhavý, žákům je neustále k ruce | foto: archiv OAJL
Stroj na výrobu placek | foto: archiv OAJL
 • Grafik, Honza Písařík | foto: archiv OAJL
 • Placky pro příležitost oslav školy | foto: archiv OAJL
 • Prodejní stánek Plackacom na slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Janských Lázních | foto: archiv OAJL
 • Josef Kulhavý, žákům je neustále k ruce | foto: archiv OAJL
 • Stroj na výrobu placek | foto: archiv OAJL
 • Grafik, Honza Písařík | foto: archiv OAJL

 • Placky pro příležitost oslav školy | foto: archiv OAJL

 • Prodejní stánek Plackacom na slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Janských Lázních | foto: archiv OAJL

 • Josef Kulhavý, žákům je neustále k ruce | foto: archiv OAJL

 • Stroj na výrobu placek | foto: archiv OAJL

 • Grafik, Honza Písařík | foto: archiv OAJL
 • Placky pro příležitost oslav školy | foto: archiv OAJL
 • Prodejní stánek Plackacom na slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Janských Lázních | foto: archiv OAJL
 • Josef Kulhavý, žákům je neustále k ruce | foto: archiv OAJL
 • Stroj na výrobu placek | foto: archiv OAJL

Veškerá činnost probíhá v rámci školní výuky?

Je možné to tak udělat. Avšak u nás ve škole jsme se rozhodli, že studentský podnik bude dobrovolná činnosti. Probíhá po vyučování a scházíme se pravidelně jednou týdně. V podstatě se jedná o poradu, kdy se domluvíme, co je potřeba zařídit do dalšího týdne a rozdělí se jednotlivé úkoly.

Žáci se učí ve školách teorii, o praxi nemají často ani představu. Jak je to v případě tohoto předmětu?

V tomto případě je to opravdu odlišné. Zde se právě propojuje teorie s praxi. Žáci mohou osvojené znalosti aplikovat v rámci tohoto předmětu do praxe.

„Žáci se mohou přesvědčit, že učivo není vždy o biflování.“

Je důležité, aby byli žáci motivováni. Jak jim v tomto ohledu pomáháte, podporujete je?

Samozřejmě. Žáci se na naší škole mohou přesvědčit, že učivo není vždy o biflování. Mohou si prakticky vyzkoušet, co se v ostatních předmětech neměli možnost naučit.

Mají žáci možnost porovnat své zkušenosti s jinými školami?

Určitě. Jednou za rok se v Praze koná velký veletrh JA firem, na který se samozřejmě chystáme. Veletrhu se účastní zhruba padesátka škol a nabízí formou propagace své produkty. Jednak ostatním návštěvníkům z řad škol, ale i široké veřejnosti, protože se tento veletrh koná přímo v obchodním centru.

Jaké jsou úspěchy. Daří se vám?

JA firma Plackacom je projekt, se kterým právě začínáme. V současnosti máme realizované zakázky v objemu několika desítek tisíc korun.

Navštěvujete také zahraniční veletrhy. Jaká úroveň JA firem, potažmo studentských podniků je v zahraničí?

Zahraniční veletrhy navštěvujeme v rámci předmětu s názvem Fiktivní firma. Tím, že jsme začínající studentský podnik, tak jsme doposud v zahraničí nebyli. Ovšem každý rok se koná v partnerských zemích JA mezinárodní veletrh. Na tento veletrh jsou pozvání vítězové národních kol, v našem případě českých veletrhů. Osobně neskromně předpokládám, že bychom se do pěti let mohli na takový veletrh podívat.

Daří se vám získávat i reálné zakázky?

Samozřejmě. Studentské JA firmy jsou na reálných zakázkách založeny. Žáci jsou vyzýváni, aby sami aktivně vyhledávali zakázky a oslovovali potencionální obchodní partnery, což se jim v případě naší studentské firmy daří.

„Hlavním přínosem je rozhodně užitečné propojení teorie s praxí.“

Otázka na závěr: V čem spatřujete největší přínos této činnosti?

Přínosů je hned několik. Hlavním je rozhodně užitečné propojení teorie s praxí. Dále osvojení si pracovních návyků. Úspěšnost daného podniku záleží pouze a jen na činnosti, snaze a píli samotných žáků, nikoli na práci učitele. V neposlední řadě je velkou motivací finanční ohodnocení. Veškerý zisk z činnosti si zainteresovaní žáci závěrem školního roku rozdělí mezi sebe.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."