Rozhovor 02/02/2022

Jiří Valeš, vedoucí odlehčovací služby: „Práce v Exodu se stala mou inspirací a má velký přesah v mém životě.“

Již od roku 1992 sdružení občanů Exodus v Třemošné u Plzně podporuje lidi s hendikepem, ať už jde o sebeobsluhu nebo celkový rozvoj. Blíže o tomto spolku nám poví v dnešním rozhovoru vedoucí odlehčovací služby Jiří Valeš

Jiří Valeš, vedoucí spolku
Jiří Valeš, vedoucí spolku | foto: archiv Jiřího Valeše

Jirko, povíš nám, jak ses o spolku Exodus dozvěděl a jaká byla tvoje cesta na nynější pozici?

Jelikož jsem aktivní sportovec a řadu let hraji paraflorbal, což je florbal na vozíku, tak společně v mém týmu hraje i můj kamarád Martin Černý, který pracuje v Exodu v podstatě od samého začátku. V té době jsem hledal práci a Martin mě doporučil, zeptal se právě tam. Od doby studia na střední škole pro hendikepované jsem přemýšlel, jaké bude mé profesní zaměření a sociální téma mi bylo blízké. Po studiu jsem dva roky pracoval jako pečovatel v domově pro seniory a jelikož jsem chtěl nabrat nové zkušenosti, pozice pracovníka v sociálních službách byla tou správnou volbou.

Můžeš nám přiblížit tvoji náplň práce, říci svými slovy o své pozici?

Jsem vedoucí odlehčovací služby, což je jedna ze čtyř služeb, kterou spolek Exodus poskytuje. Jedná se o ambulantní sociální službu, která je určená pro rodiny s dětmi, kteří mají buď tělesný, mentální nebo kombinovaný hendikep od 7 do 26 let. Klientům vytváříme denní program, kde se zdokonalují v jednotlivých činnostech, ať jde o kreativitu nebo sebeobsluhu jako takovou.

Jaké jsou zbývající služby, které nabízíte?

Nabízíme například centrum denních služeb, které jsou podobné službě odlehčovací. Ovšem s tím rozdílem, že je určena pro klienty nad 26 let a více. Součástí každé služby je sociální poradenství, při kterém sepisujeme s klientem individuální plán a zaměřujeme se na jeho potřeby. Může se jednat o soběstačnost, zdokonalení ve vyjadřování, soustředěnost či začleňování do kolektivu.

Mimo těchto služeb máte i vlastní obchůdek. Mám pravdu?

Ano, jedna z našich služeb je také sociálně terapeutická dílna, která se nachází přímo v kamenném obchůdku v Plzni, kde klienti vytváří například pletené výrobky, vyrábějí plyšáky, mýdla, svíčky, soli do koupele a mnoho dalšího. Veškeré výrobky, které se zde vyrábí, si pak mají možnost sami prodat a tím trénují komunikaci se zákazníkem a finanční gramotnost. Klienti získávají sebevědomí a mají radost, že zákazníci jejich práci ocení.

Je to jediný způsob, jak podporujete práci hendikepovaných nebo jsou i jiné cesty?

Obchůdek není určitě jedinou cestou, kde si můžete vyrobené produkty pořídit. Mimo jiné máme také vlastní e-shop, kde nabízíme širokou nabídku místních výrobku. Celoročně se zúčastňujeme různých akcí, jako jsou například vánoční trhy, které se konají přímo v Plzni, kde máme vlastní stánek. Pravidelně také pořádáme předvánoční jarmark ve venkovních prostorách Domu Exodus.

Fotogalerie

Členové spolku na společné fotografii. | foto: archiv Jiřího Valeše
Spolek Exodus | foto: archiv Jiřího Valeše
  • Členové spolku na společné fotografii. | foto: archiv Jiřího Valeše
  • Spolek Exodus | foto: archiv Jiřího Valeše
  • Členové spolku na společné fotografii. | foto: archiv Jiřího Valeše

  • Spolek Exodus | foto: archiv Jiřího Valeše

  • Členové spolku na společné fotografii. | foto: archiv Jiřího Valeše
  • Spolek Exodus | foto: archiv Jiřího Valeše

Co upoutalo mou pozornost, je také poskytování sociální rehabilitace. Můžeš nám o ní něco říci?

Určitě. Tato služba se rozděluje na ambulantní a pobytovou. Sociální ambulantní rehabilitace se zaměřuje na zdokonalení soběstačnosti klienta v každodenním životě. V rámci sociální rehabilitace pobytové, pořádáme v letních měsících týdenní kurzy, které mají několik zaměření. Mezi ně patří například sportovně adrenalinový kurz, výtvarný, relaxační, poznávací a další.

Co tě na tvé práci nejvíc baví?

Určitě ten sociální kontakt, ať už jde o poznávání nebo práce s klienty. Určitá rozmanitost a svoboda. Každý den je úplně jiný. Činnosti jsou různorodé a možností v čem se s klienty posouvat a na co se zaměřit je spousty. Určitou motivací je, když vidím s odstupem času, jakou dlouhou cestu klient ušel a navzdory nepříznivému osudu má ze života radost. Vážím si toho, že klienti mají ve mně důvěru, svěřují se mi s problémy a mě těší, když jim mohu pomoci. Vytváříme si tím určitý přátelský vztah. To je na této práci to nejhezčí.

Ty sám máš hendikep. Jestli ti to nevadí, můžeš nám povědět, co se ti stalo?

Krátce po porodu mi zjistili, parézu dolní končetiny, která postihla nervové ústrojí, a musel jsem podstoupit náročnou operaci nádoru v břiše. I přesto žiji plnohodnotný život. Rád sportuji, cestuji a užívám si společné chvíle s rodinou a přítelkyní.

Jaké máš plány do budoucna, co tě čeká?

V současné chvíli se potýkám s nedostačujícím počtem klientů odlehčovací služby, proto komunikuji se sociálními pracovníky ve speciálně pedagogických centrech v Plzni a jinými organizacemi, které se zaměřují na moji cílovou skupinu. Líbilo by se mi dostat do povědomí naše sdružení Exodus více lidem a přivítat u nás nové klienty.

Autor: Josef Žabka

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."