Rozhovor 09/12/2020

Vybudovali novou speciální školu, denní stacionář a chystají odlehčovací služby. To je speciální škola v Neratově.

V Neratově se poslední doby nezalekli. Pokračují v rozdělané činnosti a výsledky jsou doslova skvělé. Ve Sdružení Neratov je mnoho novinek, o kterých bychom vás rádi informovali. Za zmínku rozhodně stojí výstavba nové budovy speciální školy pro děti s mentálním postižením v Bartošovicích v Orlických horách. Více nám prozradila ředitelka školy, Bronislava Havlíková.

Speciální škola v Neratově
Speciální škola v Neratově | foto: ISP21

I přes nepřízeň poslední doby a stále přítomný COVID se podařilo dokončit výstavbu nové školy. Nyní již fungujete v běžném režimu. Co vedlo k vybudování nové budovy školy?

„Stará školní budova už začínala být pro naše potřeby malá a „nevyhovující“. Potřeby našich žáků vyžadují kompletně bezbariérovou školu, větší prostory pro individuální přístup a mnoho dalšího. Když se naskytla možnost postavit novou budovu podle našich představ, neváhala jsem.
Navíc stará školní budova má nové využití, sídlí v ní Denní stacionář „Lávka“, který je dalším důležitým zařízením. Docházejí sem klienti, kteří se vzhledem ke svému hendikepu nemohou uplatnit na trhu práce, ani v chráněných dílnách.”

Budova nové speciální základní školy v Bartošovicích byla slavnostně otevřena 16. září 2020. Výstavbu se podařilo zrealizovat a dokončit nejen díky paní ředitelce Broně Havlíkové. Velký respekt patří všem, kteří se na zrodu této potřebné školy podíleli. S dostavbou pomohli lidé a firmy ve veřejné sbírce.

„Společně se spoustou úžasných lidí, kamarádů, sponzorů, partnerů, podporovatelů, řemeslníků a skvělou stavební firmou IngDomy, s. r. o. se podařilo postavit krásnou novou školu a věřte mi, že to nebylo vůbec jednoduché. Bez jejich pomoci a bez finančních darů, nejen z veřejné sbírky, bychom to nedokázali“, říká ředitelka místní speciální školy.

Funguje škola v rozdílném režimu oproti jiným speciálním školám?

„Doufám, že ne. Díky naší paní ředitelce můžeme naši práci dělat podle nejlepšího vědomí a svědomí a přizpůsobovat vše potřebám dětí tak, jak je to zrovna potřeba. Věřím, že na ostatních speciálních školách je tomu stejně. Měli bychom chtít pro naše žáky jen to nejlepší“. Tvrdí jeden z pedagogů školy, Petr Žitný.

„Škola je kompletně bezbariérová. Navíc díky novým prostorům se po šesti letech fungování rozšířila o čtvrtou třídu. V současnosti ji může navštěvovat až 24 dětí. Momentálně školu navštěvuje 19 žáků, ale paní ředitelka Havlíková věří, že se celkovou kapacitu školy podaří brzy naplnit.”

Důležitou otázkou vzhledem k individuálnímu přístupu je personál. Kdo se v průběhu dne dětem, resp. žákům věnuje?

„V každé třídě je speciální pedagog a dva asistenti pedagoga. Ti se podílejí na výuce během dne a odpoledne. Po jejím skončení fungují tři oddělení školní družiny, jejichž organizaci zajišťuje vždy jedna družinářka, která určuje program a aktivity, a samozřejmě opět příslušný počet asistentů pedagoga.”

Součástí školy je i několik pokojů, které budou moci využívat rodiny dětí s hendikepem jako odlehčovací službu. Právě tu mají v neratovské škole v plánu zprovoznit, co nejdříve. Vývoj kolem pandemie COVIDU však komplikuje pokračování v rozdělané práci.

Jak významnou roli pro rodiče dětí odlehčovací služba může hrát?

„Velmi významnou. Představte si, že se staráte každý den o dítě s mentálním nebo jakýmkoliv jiným závažnějším postižením a nemáte prakticky žádný volný čas, jelikož samotná péče je obrovsky náročná. A najednou vám někdo nabídne, že si můžete udělat volný víkend podle vlastních představ a víte, že je o vaše dítě dobře postaráno.”

Tato služba je k dispozici pouze rodičům žáků neratovské speciální školy?

„Ne, je určena pro všechny, kdo o ní projeví zájem.” „Během roku a půl se postavila škola a opravdu na tom pracovali lidi dnem i nocí. Museli do toho vložit srdce,“ shrnula dojmy mnohých učitelka Lucie Podzemná.

Máte za sebou velkou výzvu, která se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Jaké máte další plány?

„Udržet školu v chodu, zachovat standard, který jsme si nastavili a snažit se dělat naši práci co nejlépe. A rozhodně pár let nic stavět nebudeme. Ale kdo ví.”

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."