Reportáž 11/03/2020

Projekt Do praxe bez bariér úspěšně pokračuje

Jednání projektového týmu, které proběhlo 25. února 2020 na Krajské pobočce Úřadu práce České republiky v Hradci Králové, bylo zaměřeno především na předávání praktických zkušeností z již proběhlých aktivit, které v rámci projektu probíhají. Projekt Do praxe bez bariér byl zahájen 1. listopadu 2018, probíhá již téměř 1,5 roku. Hlavními partnery jsou Centrum investic, rozvoje a inovací – CIRI , Krajská pobočka Úřad práce České republiky v Hradci Králové a Ergotep CSR Institut, o. p. s.

Úvod prezentace projektu Do praxe bez bariér.
Úvod prezentace projektu Do praxe bez bariér. | foto: CIRI HK

Zástupci a koordinátoři jednotlivých zainteresovaných stran dostali možnost vyjádřit se k průběhu samotných podpůrných aktivit. Tyto poradenské aktivity byly nastaveny dle individuálních potřeb cílových skupin na počátku projektu.  Patří mezi ně poradenství v oblasti vstupu na trh práce, školení profesní seniority či poradenství v oblasti sociálního podnikání a integrační personalistiky. Každé z daných témat přednáší na jednotlivých školách odborníci z oboru, kteří se problematice věnují.

Hlavními tématy jednání byla například doprava žáků do jednotlivých podniků, ubytování během praxí a samozřejmě také zpětná vazba na již proběhlé aktivity, ale také sdělení dojmů z exkurzí, pracovních tréninků či poradenských aktivit. Právě zpětná vazba jednotlivých koordinátorů škol je pro organizátory velmi důležitá, zejména z hlediska zacílení na lepší kvalitu průběhu projektu, který před sebou má ještě téměř půl roku. Ukončení je plánováno na 30. října 2020. 

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let. Co se týká teorie a základních otázek k projektu, více se můžete dočíst v rozhovoru "Do praxe bez bariér".

Fotogalerie

Ing. Jarmila Menšíková, lektorka Profesní seniority | foto: CIRI HK
Schůzka projektového týmu na Úřadu práce KHK. | foto: CIRI HK
  • Ing. Jarmila Menšíková, lektorka Profesní seniority | foto: CIRI HK
  • Schůzka projektového týmu na Úřadu práce KHK. | foto: CIRI HK
  • Ing. Jarmila Menšíková, lektorka Profesní seniority | foto: CIRI HK

  • Schůzka projektového týmu na Úřadu práce KHK. | foto: CIRI HK

  • Ing. Jarmila Menšíková, lektorka Profesní seniority | foto: CIRI HK
  • Schůzka projektového týmu na Úřadu práce KHK. | foto: CIRI HK

Projekt se také zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti absolventů se zdravotním postižením a absolventů s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních praktických škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím aktivit zaměřených na získání pracovních návyků a zkušeností. Rovněž přispívá k propojení speciálních a praktických středních škol a podniků zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, případně podniků na volném trhu práce. Velmi důležitým aspektem, který projekt přináší, je kontaktování jednotlivých podniků s danými školami. 

Realizace probíhá v Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. Zapojeno je 12 škol, 110 žáků a 27 firem. Celkem absolvovuje projekt 177 osob. Jaké budou možnosti pokračování aktivit projektu po ukončení jeho financování ze strany EU, je zatím nejisté. V zájmu všech je, aby takových projektů vznikalo více.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."