Rozhovor 12/04/2019

„Vytváříme našim zaměstnancům vhodné pracovní podmínky, aby práci lépe zvládli“

S Josefem Vaňousem jsme se opět bavili na téma sociálního bydlení Bosna, o kterém jste se mohli dočíst v předchozím článku. Jak se Ergotep podílel na výstavbě tohoto objektu? S jakým hendikepem pracují lidé v provozu a údržbě? To vše se dočtete ve druhé části rozhovoru.

chráněné bydlení, sociální byty, Ergotep
Josef Vaňous, ředitel útvaru provozu. | foto: ISP21

Na realizaci pracovali také zaměstnanci, kteří mají hendikep. Jak pro fyzicky náročné obory budete získávat lidi do budoucna?

Jedná se o proces trvalé spolupráce, konkrétně s personálním útvarem. Stále hledáme lidi, kteří jsou šikovní a zároveň umí nejlépe více řemesel. Jak jsem již zmínil, jedná se o trvalý proces. Stále jsou nějaké změny. V současné době mám na středisku údržby lidi s hendikepem, ale jsou to většinou lidé, kteří mají nějaké pohybové omezení. Jsou samozřejmě šikovní, ale nedokážou pracovat v takovém výkonu, jako zdravý člověk. Vytváříme jim proto vhodné podmínky, ať už přestávky, odpočinek, kratší pracovní dobu, aby práci zvládli. Je tedy stále potřeba hledat nové, vhodné lidi.

Jak se tedy zaměstnanci zapojili do realizace tohoto bezbariérového bydlení?

Co se týká vlastního podílu střediska údržby, dělali naši zaměstnanci prkennou podlahu na půdě, která se podařila udělat. V současnosti plánujeme, že bychom se také podíleli na realizaci zahrady a okolních prostor objektu. Již máme vypracovaný projekt, ale bližší informace bych v tuto chvíli nezveřejňoval.

„U zaměstnanců vycházíme ze zdravotních posudků a doporučení lékaře.“

Zdravotní stav může být příčinou toho, že lidé nejsou schopni dlouho pracovat. Jak budete tuto situaci řešit nebo ji už řešíte?

Individuálně. Vycházíme ze zdravotních posudků a doporučení lékaře. Každý zaměstnanec absolvuje vstupní, ale v průběhu zaměstnání také periodické prohlídky. Při přidělování práce pečlivě hlídáme jejich schopnosti, jejich možnosti a danou činnosti přidělujeme tak, aby práci každý zvládl.

„Prioritně se snažím vybírat lidi s hendikepem.“

Připouštíte i variantu, že byste musel najímat zdravé lidi?

Prioritně se snažím vybírat lidi s hendikepem, protože to je vlastně cíl společnosti Ergotep, respektive družstva invalidů. Upřednostňujeme hendikepované, ale pokud se samozřejmě objeví člověk, který je šikovný, má chuť pracovat a zapadá nám do konceptu střediska, vezmeme ho, a to i přesto, že je zdravý. V současné době mám na středisku údržby jednoho člověka, který je zdravý. Nedávno však utrpěl pracovní úraz, bohužel je proto v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Jaký druh hendikepu zvolit pro potencionálního zaměstnance údržby, potažmo provozu?

To je hodně individuální. Opět se zpočátku jedná o personální rovinu. S dotyčným si popovídám a hledám možnosti spolupráce. Ze zkušenosti se však většinou jedná o lidi, kteří mají hendikep pohybového aparátu. Ať už jsou to záda, páteř či poškozené klouby. Při práci je to omezující, nemohou fungovat naplno, jak by si sami představovali. Mám zde i hluchoněmého zaměstnance.

„Jsem rád, že i člověk s takovým hendikepem má chuť pracovat.“

Jak jste zmínil, máte také hluchoněmého zaměstnance. Jakým způsobem s ním pracujete?

Na úvod musím říci, že jsem určitě rád, že i člověk s takovým hendikepem má chuť pracovat. Je pro mě prioritní a velmi si takových lidí vážím. Tohoto kolegu využíváme převážně na jednoduché pomocné práce, které on vykonává dobře a svědomitě. Je u něho samozřejmě potřeba určitá zvýšená péče. Snažíme se komunikovat pomocí rukou. Rád bych se naučil znakovou řeč, ale v tomto případě by mi byla k ničemu, on ji totiž téměř neovládá. Snažíme se tedy domluvit gesty rukou, posunky a ukázat mu, o co jde. Pokud je potřeba vysvětlit něco složitějšího, vše mu napíšeme, aby daný úkol pochopil. Funguje to.

Plánujete také zakázky mimo vaši firmu? Nabízíte nějaké služby?

Nejenom plánujeme, ale i realizujeme. V loňském roce jsme dělali mimo firmu docela velké zakázky zednických prací. Také jsme navázali spolupráci s externími firmami v oblasti zámečnické výroby a děláme brány. Dále jednáme se stavební firmou, kde bychom možná dlouhodobě dělali zábradlí k balkonům a nějaké pevnější ploty. Vyvíjí se to velmi dobře. Pro letošní rok máme nachystané další stavební práce. Přednostní je však realizace okolních prostor kolem sociálního bydlení Bosna. Jedná se o zakázku většího rozsahu, což nás trochu limituje.

„Komunikace funguje na velmi dobré úrovni.“

Spolupracujete také s městem na určitých projektech. Jaký je vztah firmy právě s městem Proseč?

Jsem velmi rád, že se podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s městem, respektive s panem starostou, místostarostou, ředitelem technických služeb Proseč, ale i s vedoucím odboru výstavby panem Rabou. U všeho, co jsme doposud projednávali, jsme vzájemně našli vstřícnost druhé strany, ale také společná řešení. Komunikace funguje na velmi dobré úrovni. Jak jsem již zmínil, plánujeme spolupráci na výstavbě bytových domů v Proseči. Velice si těchto vztahů vážím a jsem rád, že vše funguje. O dobré spolupráci svědčí i to, že při dokončování objektu jsme ve spolupráci s městem zrekonstruovali účelovou komunikace mezi Bosnou a Ergotepem. Po dlouhých letech se nám tak podařilo dobře zkulturnit i tuto část, vypadá to velmi dobře.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."