Rozhovor 19/08/2020

176 žáků, 13 škol, 75 exkurzí a 24 firem, to je projekt Do praxe bez bariér!

CIRI Hradec Králové s projektem Do praxe bez bariér má za sebou další období. Vyzpovídali jsme paní Janu Smetanovou, abychom zjistili, jak se projektu aktuálně daří a zda chystají něco nového.

Jedna z exkurzí v rámci projektu Do prace bez bariér
Jedna z exkurzí v rámci projektu Do prace bez bariér. | foto: archiv CIRI HK

Na úvod čtenářům připomeňme význam projektu Do praxe bez bariér?

Projekt Do praxe bez bariér pomáhá mladým lidem s určitým hendikepem, kteří stojí na prahu své pracovní kariéry, adaptovat se na trhu práce. Pomůže jim získat konkrétní znalosti, návyky a dovednosti, díky nimž bude jejich přechod ze studentského života do světa pracujících hladký a bezproblémový.

Co je hlavním cílem tohoto projektu?

Projekt má dva cíle. Zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Děje se tak prostřednictvím různých aktivit – exkurzí, pracovních tréninků, odborných praxí, vzdělávacích a motivačních aktivit. Vzdělávací aktivity, exkurze a pracovní tréninky probíhají během školního roku. Poradenské a motivační aktivity napomáhají účastníkům prostřednictvím interaktivních cvičení a praktických ukázek získat konkrétní znalosti a dovednosti potřebné pro vstup na trh práce. Na exkurzi či pracovním tréninku mají žáci možnost vyzkoušet si různé pracovní pozice v reálném prostředí firmy. Odborné praxe pak probíhají během prázdnin a představují pro žáky možnost vyzkoušet si, zda jsou vůbec schopni se zapojit do pracovního procesu a zvládnout pracovní úkony navzdory svému postižení. Druhým a neméně důležitým cílem je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace projektu.

Projekt běží již druhým rokem. Mohla byste toto období shrnout?

Za dobu realizace projektu se nám v projektu vystřídaly už dva školní ročníky. Celkem se za tuto dobu zapojilo 176 žáků ze 13 škol. Zrealizovali jsme 75 exkurzí a 49 dní pracovního tréninku ve 24 firmách. Zároveň na školách probíhaly i vzdělávací aktivity z oblasti trhu práce, kterými si prošli téměř všichni zúčastnění. Na 5 školách byly realizovány motivační aktivity a dvakrát se uskutečnilo vzdělávání z oblasti sociálního podnikání.

Pokračuje projekt i nadále?

Původně měl projekt končit již v říjnu, ale kvůli uzavření škol a nemožnosti na jaře 2020 uskutečnit většinu naplánovaných aktivit, byl projekt prodloužen do konce roku 2020. Díky tomu se do aktivit projektu bude moci zapojit více mladých lidí, protože projekt je určen pro žáky studující poslední ročník speciálních a praktických středních odborných škol v Královéhradeckém kraji a absolventům s nižším středním odborným vzděláním.

„Největším očekáváním bylo propojení speciálních škol a sociálních podniků tak, aby jejich spolupráce pokračovala i po ukončení projektu.“

Naplnila se očekávání?

Naším největším očekáváním bylo propojení speciálních škol a sociálních podniků tak, aby jejich spolupráce pokračovala i po ukončení projektu. Jelikož máme před sebou ještě pár měsíců realizace, těžko ještě soudit. Pár prvních vlaštovek ale máme. Na několika školách již začali spolupracovat, a to prostřednictvím školních praxí.

Jak na projekt pohlíží samotní zástupci jednotlivých škol?

Musím přiznat, že zpočátku byly cítit ze strany škol trochu obavy, zda takto nastavené aktivity projektu budou schopni jejich žáci zvládnout. Po realizaci prvních exkurzí, se ale ihned všechny obavy rozptýlily a převládaly pozitivní ohlasy.

Máte i zpětnou vazbu od samotných žáků, kteří se projektu zúčastnili?

Ano, součástí aktivit projektu je i vyhodnocení. Zde se mimo jiné ptáme žáků, kde se jim nejvíce líbilo, a kde by případně rádi pracovali. Nejvíce pozitivních ohlasů máme prostřednictvím koordinátorů na školách, kteří se s žáky účastní jednotlivých aktivit. Od nich máme opravdu spoustu pozitivních ohlasů.

Co je pro žáky výstupem o absolvování?

Pokud se někdo zúčastní odborné praxe, dostane certifikát o účasti, kde má uvedeno kolik hodin v jaké firmě byl zaměstnán. Tyto certifikáty pak po ukončení letních praxí slavnostně předáváme na setkání se všemi zúčastněnými stranami. Takové setkání plánujeme na 19. 11. 2020 v Hradci Králové, zároveň by mělo být i závěrečnou konferencí projektu.

„Díky loňským praxím získalo zaměstnání 5 mladých lidí.“

Projevil již v průběhu projektu některý podnik zájem o praktikujícího žáka?

Ano a za to jsme velmi rádi. Z praxí, které proběhly loni, máme pět zaměstnaných mladých lidí. Doufáme, že z letošního kola praxí jich ještě pár přibude.

Projekt letos končí. Plánujete obdobný pro následující roky?

Určitě bychom v dalších letech pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje chtěli realizovat i další projekty. Tento byl zatím druhý. Vše záleží na finančních možnostech. Bohužel první výzvy, ze kterých bude možno čerpat finanční prostředky z evropských fondů, se plánují nejdříve na rok 2022, takže to ještě bude chvíli trvat. Rádi bychom se tentokrát soustředili na mladé lidi opouštějící dětské domovy, ale uvidíme, jak se situace na trhu práce bude do té doby vyvíjet.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."