Rozhovor 16/03/2022

Jak pomoci starším pracovníkům získat práci v digitálu?

Pracovníci nad 50 let se většinou obtížně vyrovnávají s novými technologiemi. I kvůli tomu jsou často na trhu práce znevýhodněni. Začali pracovat v předdigitální době, a když jde o přijetí nových technologií, ve srovnání s mladými lidmi mají odlišné potřeby. Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55 – 64 let) v EU-27 je v současnosti 40 %. Proto je naléhavě potřeba lepší a delší pracovní kariéry pro lidi nad 50 let.

Jak pomoci starším lidem získat práci v digitálu
Jak pomoci starším lidem získat práci v digitálu. | foto: Canva

Projekt eDigiStars si klade za cíl přeměnit starší pracovníky na OSVČ v digitálu. Pomáhá lidem získat požadované dovednosti; firmám naopak zajišťuje kvalifikovanou pracovní sílu, aby zůstaly konkurenceschopné. eDigiStars je založen na profesionální spolupráci, sdružuje organizace pro odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých, úřady práce, nevládní organizace, místní samosprávy, obchodní komory, organizace pro průmysl a hospodářský rozvoj a samozřejmě starší pracovníky.

Důležitou součástí projektu je vývoj tří nástrojů, které hrají klíčovou roli. Tyto tři nástroje jsou PowerYou ten zajišťuje znalosti důležité pro digitální samostatnou výdělečnou činnost, Campus přizpůsobuje relevantní kurzy pro starší pracovníky jejich specifickým potřebám a Label certifikuje ty, kteří prokáží dostatek digitálních dovedností.

PowerYou definuje, kde se mohou pracovníci nejsnáze zapojit – on-line marketing, tvorba on-line obsahu, e-commerce, analýzy a výzkum, webový a grafický design, 3D tisk, počítačová podpora, správa databází, IT bezpečnost a mnoho dalších. Nástroj obsahuje také vypracované vzdělávací programy pro skupinu 50+.

Nástroj Campus cílí na poskytovatele vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Vede k tomu, jak efektivně přizpůsobit své kurzy specifickým potřebám cílové skupiny. Snížená schopnost soustředit se, pozornost, paměť a interpretace pro starší osoby – všechny tyto problémy vyžadují návrhy pro předávání digitálních informací starším pracovníkům.

Nástroj Label ukazuje, jak vybudovat důvěru a dokázat zaměstnavatelům kompetence starších lidí. Cílí na lidi, kteří s průmyslem intenzivně spolupracují nebo je zastupují, kupř. obchodní komory, asociace a další instituce na podporu podnikání. Pomocí tohoto nástroje se dosáhne dvou cílů – účastníci získají široce uznávané certifikáty, za druhé dojde k vytvoření důvěry v již rekvalifikovanou cílovou skupinu 50+ jako hodnotné účastníky digitalizovaného pracovního prostředí.

Spolupráce s malými a středními podniky také nabízí různé výhody. Na základě jejich specifických potřeb není mnoho z nich spokojeno s dostupným školením na trhu a hledá specializované školení. V tomto případě se jim může hodit především systém eDigiStars.

O DEX Innovation Centre

DEX Innovation Centre je neziskové, multidisciplinární výzkumné centrum v Liberci se zaměřením na aplikaci digitálních řešení skrze různé sektory. Hlavními oblastmi jsou Chytré Zdraví, Energie a Doprava. DEX Innovation Centre zlepšuje společnost skrze digitální inovace a výzkum. Daří se to prostřednictvím čtyř hlavních aktivit – spolufinancováním výzkumných a inovačních projektů, spoluvytvářením nových inovací, budováním nových startupů a technologických týmů a vzděláváním společnosti.

Jak vypadá práce s člověkem 50+, který k vám přijde?

Práce s člověkem 50+ je téměř totožná s jejich vrstevníky do padesátky. Taktéž velmi individuální. Co se týká zkušeností a schopností se učit novým věcem, bylo vidět, že někteří rekvalifikační kurzy či práci s technologiemi zvládají bez větších problémů, pro některé to byla velká novinka, jak z hlediska komunikačního, tak znalostního. Převažovala, řekl bych, ta skupina „zkušenějších“. Trochu větší prostor je nutné věnovat, ať už jako lektor, nebo jako manažer, komunikaci a vysvětlování pro memoraci postupů a mechanismů, než v případě výrazně mladších skupin, ale jinak vesměs bez rozdílu. Skupinu 65+ vidím s většími rozdíly.

Jaký je přístup firem? Vítají tuto službu?

Předpokládám, že myslíte potenciální zaměstnavatele. Nemohu potvrdit ze všech oblastí, ale z těch, které máme zastoupené v naší části AG ji vítají, neboť mají širší výběr pro tu kterou danou pozici. I když si třeba staršího člověka s certifikátem eDigi pak nakonec nevyberou. V agendách většiny pracovních pozic je zakotvena alespoň základní, ne-li pokročilá znalost práce s technologií. Setkal jsem se i s tím, že někteří preferují mladší zaměstnance, u nichž je perspektiva delšího setrvání na pozici a případná možnost růstu uvnitř firmy. V zásadě rozhoduje především kvalita a spolehlivost, ne věk.

Mají lidí trpělivost se svými staršími kolegy?

Velmi subjektivní otázka. Na jedné straně je trpělivost, na druhé ageismus. Řekl bych, že ano, ovšem ta trpělivost musí být vzájemná. Pakliže existuje na pracovišti, může být pro firmu nebo úřad velkým benefitem, v němž se namíchá, jak kolektiv, tak zkušenosti a různé přístupy k řešení. Tato mezigenerační vzájemná tolerance a trpělivost je dle mého názoru příznačná spíše pro veřejný sektor. V soukromém je možné HR více přizpůsobit potřebám a zadání vedení.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."