Rozhovor 12/08/2020

Abilympiáda – festival soutěží pro hendikepované

Česká abilympijská asociace vznikla v Pardubicích před více než dvaceti lety. Stala se jedním z největších zaměstnavatelů lidí s hendikepem v Pardubicích, v současnosti jich zaměstnává přes 60. Mají široké spektrum činností, mimo jiné pořádají také abilympiádu.

Letos se Abilympiáda nekonala, ale ročník 2019 byl úspěšný, co se účastníků týká
Letos se Abilympiáda nekonala, ale ročník 2019 byl úspěšný, co se účastníků týká. | foto: ISP21

Pane Krpálku, můžete se na úvod představit?

Jmenuji se Jaromír Krpálek, jsem předsedou České abilympijské asociace.

Jste na vozíku, souvisí nějak váš zdravotní stav s činností, které se věnujete?

Ano, souvisí. V roce 1976 jsem skočil do rybníku, kde bylo málo vody, a přerazil jsem si páteř. Je tomu už přes 40 let, co jsem upoután na vozík. K lidem s hendikepem mám velmi blízko.

„Česká abilympijská asociace byla založena v roce 1997.“

Jste zakladatelem České abilympijské asociace, co nám můžete o její činnosti říci?

Česká abilympijská asociace byla založena v roce 1997, a to v souvislosti se světovou abilympiádou v Praze, kterou pořádala. Od té doby se váže vznik asociace jako takové, ale samozřejmě také pořádání národních abilympiád a dalších aktivit spojených s naší asociací.

Shoduje se záměr od vzniku až po současnost?

Záměr České abilympijské asociace se neustále rozšiřuje. Stejně tak, jak postupuje doba, přibývá práce a komunikace s lidmi, činnosti a vše s tím spojené. Naopak některé činnosti ubývají, ty se snažíme postupně upozadit.

Soutěže pro lidi s hendikepem v pracovních dovednostech, abilympiáda. O co se jedná?

S abilympiádou jsme začínali v roce 1992, kdy začala organizace Titan, posléze T-atlas abilympiádu pořádat. Samotná činnost a s ní související vize zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikla v 70. letech v Japonsku, kdy organizace chtěly pomoci lidem s hendikepem, aby se dostali do pracovního procesu.
Tak vznikla hlavní myšlenka, neboť abilympiáda vychází z anglického slova abilities, což jsou schopnosti, dovednosti.

„Od prvního ročníku se abilympiáda koná v Pardubicích.“

Můžete nám říci něco z historie založení?

Jak jsem již zmiňoval, začínali jsme v roce 1992, kdy SČMVD uspořádalo nultý ročník v Praze. Od prvního ročníku se abilympiáda koná v Pardubicích. Začínali jsme s disciplínami, jako je pletení košíků, jednoduché účetnictví, práce s grafickými programy, aranžováním květin.
V té době jsme vycházeli ze světových abilympiád, které pro nás byly motivací. Některé disciplíny jsme převzali, jiné upravili pro naše potřeby, takový byl začátek. Tehdy jsme abilympiádu začali pořádat každý rok, na konci prázdnin.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."