Reportáž 10/11/2021

Vzdělávání sociálních podniků v Pardubickém kraji pokračuje

V rámci projektu Akademie sociálního podnikání se během října v centru Pardubic uskutečnil workshop na téma business plán a cenotvorba. Jaká je hlavní myšlenka tohoto projektu a jak probíhal celodenní workshop? O tom si povíme v následujícím článku.

P-Pink
Ilustrační foto | foto: P-Pink

Pardubický kraj již dlouhodobě podporuje sociální podnikání a tento projekt je toho jasným důkazem. Ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem P-PINK a agenturou CzechInvest vznikla série 10 seminářů, které mají pomoci sociálním podnikům v jejich rozvoji směrem ke konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu.

Workshopy byly přizpůsobeny tak, aby se zaměřily na jednotlivé problematiky, které tyto firmy doprovází a to nejen v ekonomické prosperitě, ale také v oblastech řízení lidských zdrojů.

Mezi hlavní témata patřila například: analýza trhu, prostředí a konkurence, finanční plánování marketingu a jeho nástrojů nebo samotná komunikace a efektivita.

Říjnový seminář byl zaměřen na téma business plán a cenotvorba. V Pardubicích se sešlo z celého kraje několik zástupců ze sociálních podniků z různých odvětví, aby načerpali potřebné rady a zkušenosti, které jim v podnikání pomohou.

Celý program byl doprovázen lektorem Jaroslavem Selvou, který na základě dlouholetých zkušeností předává své rady dál. Program byl rozdělen do třech částí.

Stěžejním tématem byl samotný business plán, zabývající se podrobnými otázkami. Jak získat potenciálního obchodního partnera, v čem spočívá originalita daného podnikání nebo jaká jsou rizika, kterých je třeba se vyvarovat.

Dalším tématem byla cenotvorba, ve které bylo například detailně znázorněno, jak vypočítat pomocí vzorců náklady na zaměstnance v rámci efektivity práce.

Završením tohoto workshopu bylo téma řízení týmu. Jak správně motivovat a posouvat své zaměstnance. Po celý den se vedla otevřená a živá diskuze z hlediska jednotlivých témat.

Autor: Josef Žabka

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."