Reportáž 06/09/2022

Praha nabízí sociální nadační fond

Sociální nadační fond hlavního města Prahy zahájil svoji činnost během června. Nové vedení a jeho tým dokončili pravidla programů pomoci a během srpna fond spustil příjem žádostí o nadační podporu. Více v dnešní aktualitě.

Sociální nadační fond Praha
Sociální nadační fond Praha | foto: logo Sociální nadační fond Praha

Pražský sociální nadační fond nabízí možnost rozvíjet pěstounskou péči na území hlavního města nad rámec dosavadních podpor. Jako unikátní zdroj se zaměří na podporu nezávislého života lidí s postižením. Doplní jiné fondy nabízející podporu nízkopříjmovým domácnostem v bytové nouzi na celoměstské úrovni a nabídne specifickou pomoc lidem v tíživé situaci.

„Sociální nadační fond jsme založili pro všechny Pražany v tísni, pro něž pomoc od státu chybí nebo není dostatečná. V takových situacích nastupují soukromé nadace a pomoc nabízejí i některé městské části. Hlavní město záchrannou síť rozprostře po celé Praze a posílí ji o nové oblasti pomoci, kam patří například terapie a volnočasové aktivity pro děti v pěstounské péči, na něž nestačí státní příspěvky, patří sem také překlenovací podpora lidem, kteří potřebují asistenci, ale vyřízení příspěvku na péči trvá měsíce a oni zůstávají bez podpory, nebo půjčka na kauci pro nízkopříjmové domácnosti, kterou by měla řešit dávka mimořádné okamžité pomoci, ale Úřad práce ČR ji nevyplácí efektivně a brání tak mnoha rodinám získat běžné bydlení,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Kompletní informace o fondu se dozvíte na portálu Praha.eu.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."