Reportáž 30/03/2022

Návštěva z Francie

Pozvání na setkání, které probíhalo ve dnech 22. – 24. března 2022 v prosečském Ergotepu, přijal ředitel Renaud Chenon z ISA Groupe v Aubigny-sur-Nère, Région Val de Loire, France.

Návštěva z Francie
Návštěva z Francie. | foto: ISP21

ISA Groupe je sociální spolek působící v regionu Val de Loire ve Francii. V současné době zejména zprostředkovává práci osobám, které mají z nejrůznějších důvodů problémy s hledáním vhodného zaměstnání především v oblastech zemědělství, výroby designového nábytku, zahradnictví a mnoha dalších.

Komunikována byla témata partnerství ve sféře byznysu, podmínky a specifika pro sociální podnikání sociální (solidární) ekonomiky jako celku ve Francii a v České republice. Francouzský partner projevil také zájem spolupracovat na projektu Ergoprogress II., ke kterému Ergotep připravuje podat žádost v rámci komunitárních výzev při Evropské komisi. Bc. Petr Herynek, předseda Ergotepu vysvětlil fungování integračního sociálního podnikání v ČR. Formou komentované prohlídky představil služby a činnosti družstva Ergotep. Připomněl ukotvení integračního sociálního podnikání ve společnosti a jeho postavení v rámci terciárního sektoru včetně přesahu na koncepční aspekty, změny legislativy atp. Mgr. Karel Machotka, hlavní manažer projektu sociální inovace Ergoprogress I., následně prezentoval projekt Ergoprogress II., jehož podstatou je ambice posunout projekt na celoevropskou úroveň a ovlivnit pravidla pro sociální podnikání v rámci celé Evropy.

Fotogalerie

Mr. Chenon | foto: ISP21
Mr. Chenon | foto: ISP21
  • Mr. Chenon | foto: ISP21
  • Mr. Chenon | foto: ISP21
  • Mr. Chenon | foto: ISP21

  • Mr. Chenon | foto: ISP21

  • Mr. Chenon | foto: ISP21
  • Mr. Chenon | foto: ISP21

Program třídenní návštěvy v České republice zahajovala francouzsky komentovaná prohlídka Litomyšle. V Havlíčkově Brodě zahrnoval návštěvu naší dceřiné společnosti KomTeSa a coworkingového centra Hubbr, který vznikl pod jejími křídly. Pokračoval prohlédnutím provozu společensky odpovědného e-shopu Nakup na Dobro a další zastávkou bylo Prodejní centrum TESCOMA v Havlíčkově Brodě a Prodejní centrum CERVA v Chrudimi, které Ergotep provozuje. V Pardubicích zavítali do Integračního centra sociálních aktivit Kosatec, které je sídlem spolku České abilympijské asociace. Nabitý program zakončila procházka po Karlově mostě v Praze.

Pracovní setkání navazovalo na vzájemnou podporu vztahů mezi regionem Val de Loire a Pardubickým krajem, zastoupeným Ing. Pavlem Šotolou, členem Rady Pardubického kraje zodpovědným za sociální péči a neziskový sektor, prostřednictvím podpory přímých vztahů mezi sociálními podniky působícími v těchto regionech. Ke konkrétním projektům v rámci této spolupráce jsou přizvány univerzity a případně jiné odborné subjekty působící v regionu Val de Loire a Pardubickém kraji. Člen Rady Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola, starosta města Proseč Ing. Jan Macháček, odborný asistent Mgr. Jan Mandys, Ph.D. z Univerzity Pardubice se osobně připojili k závěrečnému eventu na chalupě Sokolík v Proseči. Jeho součástí byl on-line meeting s prezidentkou ISA Groupe Cathy Daugu a starostkou Aubigny-sur-Nère Laurence Renier, které vyjádřily podporu reciproční spolupráci.

Autor: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."