Reportáž 05/10/2022

Každý potřebuje svého Anděla strážného, který mu podá pomocnou ruku. Pro někoho to může být SOS tlačítko!

Své o tom ví i moderní sociální služba tísňové péče Anděl strážný, z. ú., která již od roku 2011 poskytuje pocit jistoty a bezpečí a pomoc v krizových situacích a to nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu a to napříč celou Českou republikou.

SOS tlačítko
SOS tlačítko | foto: Karel Kopáč

Díky SOS tlačítku, které pomáhá nejen seniorům, ale i lidem s postižením a to ve chvílích, kdy jsou sami. V praxi to vypadá tak, že klient má u sebe monitorovací zařízení a v případě krizové situace např. při zhoršení zdravotního stavu, pádu atd. zmáčkne tlačítko, které ho okamžitě spojí s dispečinkem a reaguje na jeho potřeby.

Největší procentuální podíl klientů tvoří převážně senioři, kteří potřebují, jak zdravotní, tak sociální péči. Nejvyužívanější zařízení TIPEC, které umí detekovat i pád, je přizpůsobeno tak, aby jeho provedení a ovládání bylo co nejjednodušší. Toto zařízení má mnoho volitelných funkcí, ale vždy se přizpůsobuje v rámci potřeb klienta. U některých stačí mít zapnutou funkci SOS tlačítka a pádu, ale jsou i tací, kteří chtějí sledovat neaktivitu, mít pravidelná volání (ověřování zdravotního stavu, připomínání léků, povídavá linka).

Svou nepostradatelnou roli hraje sociální pracovník. Ten přichází k seniorovi a představuje mu monitorovací zařízení, které by mu mohlo usnadnit a zkvalitnit život. I když jsou reakce seniorů na "novou" technologii smíšené a vyvolávají jisté obavy, tak je důležité seniorům detailně vysvětlit, jak zařízení funguje, aby měli potřebnou důvěru.

Nedostatek míst a dlouhá čekací lhůta pro poskytnutí azylu v seniorských centrech, je v poslední době čím dál tím větší problém. Tísňová péče s tímto náporem může pomoci a oddálit tak seniorům odchod do pečovatelských zařízení. V momentě, kdy má klient zařízení u sebe a upadne, zařízení samo dokáže detekovat pád, a tím dojde ke spojení s naším dispečinkem, který následně volá pomoc. Buď rodinné příslušníky, nebo při vážnějších situacích i záchrannou službu. Člověk má tedy jistotu, že pokud se něco stane, nezůstane doma sám bez pomoci.

Tlačítko nepomáhá jen při zdravotních situacích, ale pomáhá i z hlediska sociální podpory. Samota pro mnohé seniory se stává bohužel mnohdy rutinou. Proto mají klienti možnost jen tak zavolat a promluvit si o věcech, co je trápí nebo naopak těší.

Člověk potřebuje mít v životě určité jistoty a klienti tísňové péče to mohou potvrdit Díky této technologii, která se neustále vyvíjí a zdokonaluje, se postupně stává nezbytnou součástí jejich životů.

Novinky sestavil: Josef Žabka

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."