Reportáž 22/05/2023

Děti se zdravotním postižením

Nevíte kudy kam? Kromě faktu psychického a emocionálního musíte čelit jako rodič i problémům finančním? Jsme rádi, že isp21.cz má koho doporučit. Bezplatné rodičovské webové nebo osobní poradenství Aperio. Poradna nabízí pomocnou ruku všem, kteří to potřebují. Když si neví rady a máte pocit, že se vám svět rozpadá pod rukama, zasloužíte si, aby tu pro vás někdo byl.

Pomůžeme a poradíme | zdroj: aperio.cz

Příklad: Devítileté dítě obvykle zvládne samo se obléci, samo sníst snídani a dojít do školy v místě bydliště. Stejně staré dítě s postižením, které si jednu ponožku obléká dvacet minut, nezapne si knoflík, při snídani třikrát něco rozlije a do školy je nutné ho dovést a předat učitelce, i když je škola za rohem – takové dítě jasně nezvládá minimálně tyto úkony: mobilita (nepřemisťuje se způsobem adekvátním věku), orientace (neorientuje se v prostoru způsobem adekvátním věku), komunikace (zdravé devítileté dítě se třeba domluví s kamarádem, že spolu půjdou do školy), stravování, oblékání a obouvání, osobní aktivity.

U dětí se zvládnutí či nezvládnutí určitého úkonu souvisejícího se zvládnutím základní životní potřeby hodnotí s ohledem na věk, a to tak, že se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzovanému dítěti se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravému dítěti téhož věku při téže činnosti. Při posuzování stupně závislosti se u osob do 18 let věku hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity.

Stěžejní dávkou pro osoby se zdravotním postižením, a tedy i pro děti, je příspěvek na péči, který upravuje zákon č. 108/2006 sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči má být využíván k zajištění pomoci, tato pomoc je u dětí s postižením nejčastěji poskytovaná osobou blízkou, obvykle rodičem. Téma příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na péči i průkazů OZP je velice složité, žadatelům by měli umět individuálně poradit pracovníci Úřadu práce ČR.

Nejen pro mámy a pro táty

Díky Vašemu daru budou mít mámy i tátové v těžkých chvílích vždy kam zavolat, kam napsat, a kde si nechat poradit. Na Vašem daru záleží.

Více na Aperio.cz

Sestavila: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."