Aktuality 02/12/2020

Vybíráme z vašich dotazů na Covid InfoServisu

Přehled podpor pro podnikatele v souvislosti s pandemií COVID-19. Vybrané podpory s akcentem na integrační sociální podniky zaměstnávající OZP, to je Covid InfoServis portálu ISP21. V následujícím článku vybíráme některé z vašich nejčastějších dotazů.

Aktuálně ze sociálního světa.
Ilustrační snímek | foto: ISP21

Může zaměstnavatel OZP na chráněném trhu práce čerpat současně podporu podle § 78a zákona o zaměstnanosti a podporu z programu Antivirus?

Zaměstnavatel OZP na chráněném trhu práce může čerpat obě podpory, ale musí samozřejmě dodržet pravidlo, že nelze čerpat na jednoho zaměstnance ve stejný čas podporu z obou programů. V praxi je tedy možné například na osoby OZP čerpat § 78a, a to včetně aktuálně platného zvýhodnění v podobě zápočtu náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele. Současně lze na ostatní zaměstnance čerpat podporu z programu Antivirus.

Jsme provozovateli malé restaurace. Druhé zavření restaurací je pro nás v podstatě likvidační. Můžeme čerpat nějakou podporu, kromě podpory z programů Antivirus a COVID – Nájemné II.?

Pokud působíte jako společnost s ručením omezeným, máte nejvýše dva společníky a splníte i některé další podmínky, tak byste mohli požádat ještě o podporu formou tzv. Kompenzačního bonusu pro společníky malých s. r. o. Podmínkou je, že společníci nejsou zaměstnanci daného s. r. o. a nečerpají jinou podporu. Výše podpory je 500 Kč/den. Podrobnosti lze nalézt například zde – www.mfcr.cz.

Jak můžeme požádat o prominutí záloh na daň z příjmů. Jsme malé výrobní družstvo. S ohledem na současnou situaci nebudeme dosahovat zisků srovnatelných s loňským rokem?

Zálohy na daň z příjmů jsou prominuty na základě tzv. Liberačního balíčku III. Podmínkou je, že patříte mezi podnikatele postižené vládními opatřeními a oznámíte záměr neplatit zálohy správci daně. Oznámení lze provést prostřednictvím formuláře finanční zprávy elektronicky zde – ouc.financnisprava.cz.

Můžeme, jako zaměstnavatel OZP, žádat o zvýhodněný úvěr na nákup nového strojního vybavení (soustruh, ohýbačka, svářečka a frézka)?

V zásadě to možné je. Vláda upravila pravidla pro čerpání úvěrů tak, že by mělo být možné čerpat i úvěry na investice. Žádat je možné v programu COVID III. Žádosti se podávají u jednotlivých komerčních bank, kterým úvěr zaručuje ČMZRB. Pro získání úvěru bude třeba splnit kritéria stanovená danou bankou. Jde o obdobná kritéria, která je třeba splnit pro získání komerčního úvěru.

Zajímají vás i další nejčastěji kladené dotazy nebo se potřebujete na něco zeptat? Neváhejte navštívit celou sekci Covid Infoservis s dalšími informacemi.

Autor: Kolektiv ISP21.cz.