Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Covid InfoServis

Přehled podpor pro podnikatele v souvislosti s pandemií COVID-19. Vybrané podpory s akcentem na integrační sociální podniky zaměstnávající OZP.

Poslední aktualizace: 24. 11. 7:51

Řada z nás se v současné době potýká s problémy způsobenými pandemií COVID- 19. Hodně věcí musíme vyřešit sami a nemůžeme spoléhat pouze na pomoc zvenčí. K řešení některých problémů nám však mohou pomoci programy na podporu podnikatelů, které průběžně schvaluje vláda. Programů je celá řada a je obtížné se v nich vyznat. Pro usnadnění orientace v systému podpor jsme pro vás připravili jejich přehled.

V přehledu odkazujeme v podrobnostech na příslušné ministerstvo nebo jiný orgán, který za realizaci podpory odpovídá. Přehled není zcela vyčerpávající. Postupně se ho snažíme aktualizovat a doplňovat. Pokud máte dotaz nebo chcete poradit s konkrétní aplikací podpory pro vaši firmu, tak se na nás můžete obrátit na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozornění k přehledu podpor:

  1. Jednotlivé podpory je třeba vykládat v souvislosti s platnými protiepidemiologickými opatřeními. Přehled aktuálně platných opatřeních naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Vysvětlení platných opatření s výkladem pro veřejnost přináší nový vládní web Covid Portál. Od poloviny listopadu 2020 začal platit Protiepidemický systém ČR PES, který hodnotí riziko nákazy a současně k danému riziku přiřazuje opatření ve formě matice (tabulky).
  2. Upozorňujeme, že řadu podpor nelze vzájemně kombinovat. Oproti úpravě některých podpor z jara roku 2020 nyní nelze například kombinovat program Antivirus a Kompenzační bonus pro OSVČ. Sledujte tedy pečlivě znění výzev k jednotlivým podporám!
  3. Některé podpory uvedené v následujícím přehledu nejsou dosud schváleny a nelze o ně žádat. Vláda však přislíbila jejich realizaci. Podmínky některých podpor se v čase mění. Vždy zkontrolujte aktuální znění podpor v okamžiku podání žádosti.
  4. V posledním bodu přehledu uvádíme odkazy na weby jednotlivých ministerstev a institucí.

Přehled podpor

Vybíráme z vašich dotazů

Může zaměstnavatel OZP na chráněném trhu práce čerpat současně podporu podle § 78a zákona o zaměstnanosti a podporu z programu Antivirus.

Zaměstnavatel OZP na chráněném trhu práce může čerpat obě podpory, ale musí samozřejmě dodržet pravidlo, že nelze čerpat na jednoho zaměstnance ve stejný čas podporu z obou programů. V praxi je tedy možné například na osoby OZP čerpat § 78a, a to včetně aktuálně platného zvýhodnění v podobě zápočtu náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele. Současně lze na ostatní zaměstnance čerpat podporu z programu Antivirus.

Může sociální podnik se zaměřením na produkci zeleniny v bio kvalitě čerpat podporu z programu AGRICOVID? Náš podnik je současně příjemcem dotace z evropských strukturálních fondů.

Program AGRICOVID není dosud otevřen a nelze do něho tedy podávat žádosti. Aktuálně se čeká na vyjádření Evropské komise k tomuto programu. Příjem žádostí by měl být spuštěn na přelomu roku 2020/21. Program má být otevřen zejména pro malé firmy. Čerpání podpory z tohoto programu by tedy pro vás mělo být možné. Pokud jste současně příjemcem dotací z evropských strukturálních fondů, tak bude pouze třeba ohlídat, aby nebyla dotace čerpána duplicitně na činnosti, které vykazujete v jiných programech podpory. S ohledem na zaměření programu AGRICOVID lze však předpokládat, že budete moci čerpat i podporu z tohoto programu.

Náš spolek plánoval na konci října uspořádat mezinárodní konferenci. S pořádáním konference byla spojena řada nákladů, které byly vynaloženy bez možnosti jejich vrácení. Můžeme žádat o nějakou podporu z důvodu vládních opatření?

Pro určení, zda můžete nebo nemůžete žádat o podporu speciálně na krytí nákladů marně vynaložených v souvislosti s konáním konference, kterou jste nemohli uskutečnit z důvodu zákazu konání hromadných akcí bude rozhodné, o jaký typ akce mělo jít. Pokud by se jednalo o kulturní akci, což však nepředpokládáme, tak by bylo možno žádat o podporu z programu COVID kultura II. Zde byste, jako pořadatel akce, měli nárok na náhradu 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Pokud však šlo o odbornou konferenci nebo konferenci, která naplňovala znaky spíše vzdělávací akce, tak podle našeho názoru aktuálně nemůžete žádat o náhradu nákladů spojených s touto akcí. Teoreticky nelze vyloučit možnost žádat náhradu škody podle tzv. krizového zákona. To je však speciální problematika, kterou musíte konzultovat s advokátem. Možné také je, že vláda v tomto směru přijme ještě nějaký další speciální program. Z některých vyjádření vlády totiž plyne, že by i tento typ akcí měl být nějak podpořen.

Můžeme, jako zaměstnavatel OZP, žádat o zvýhodněný úvěr na nákup nového strojního vybavení (soustruh, ohýbačka, svářečka a frézka).

V zásadě to možné je. Vláda upravila pravidla pro čerpání úvěrů tak, že by mělo být možné čerpat i úvěry na investice. Žádat je možné v programu COVID III. Žádosti se podávají u jednotlivých komerčních bank, kterým úvěr zaručuje ČMZRB. Pro získání úvěru bude třeba splnit kritéria stanovená danou bankou. Jde o obdobná kritéria, která je třeba splnit pro získání komerčního úvěru. 

Jsme provozovateli malé restaurace. Druhé zavření restaurací je pro nás v podstatě likvidační. Můžeme čerpat nějakou podporu, kromě podpory z programů Antivirus a COVID – Nájemné II.?

Pokud působíte jako společnost s ručením omezeným, máte nejvýše dva společníky a splníte i některé další podmínky, tak byste mohli požádat ještě o podporu formou tzv. Kompenzačního bonusu pro společníky malých s. r. o. Podmínkou je, že společníci nejsou zaměstnanci daného s. r. o. a nečerpají jinou podporu. Výše podpory je 500 Kč/den. Podrobnosti lze nalézt například zde – www.mfcr.cz

Jak můžeme požádat o prominutí záloh na daň z příjmů. Jsme malé výrobní družstvo. S ohledem na současnou situaci nebudeme dosahovat zisků srovnatelných s loňským rokem.

Zálohy na daň z příjmů jsou prominuty na základě tzv. Liberačního balíčku III. Podmínkou je, že patříte mezi podnikatele postižené vládními opatřeními a oznámíte záměr neplatit zálohy správci daně. Oznámení lze provést prostřednictvím formuláře finanční zprávy elektronicky zde – ouc.financnisprava.cz.