Covid InfoServis

Přehled podpor pro podnikatele v souvislosti s pandemií COVID-19. Vybrané podpory s akcentem na integrační sociální podniky zaměstnávající OZP.

Poslední aktualizace: 15. 6. 9:40

Řada z nás se v současné době potýká s problémy způsobenými pandemií COVID- 19. Hodně věcí musíme vyřešit sami a nemůžeme spoléhat pouze na pomoc zvenčí. K řešení některých problémů nám však mohou pomoci programy na podporu podnikatelů, které průběžně schvaluje vláda. Programů je celá řada a je obtížné se v nich vyznat. Pro usnadnění orientace v systému podpor jsme pro vás připravili jejich přehled.

V přehledu odkazujeme v podrobnostech na příslušné ministerstvo nebo jiný orgán, který za realizaci podpory odpovídá. Přehled není zcela vyčerpávající. Postupně se ho snažíme aktualizovat a doplňovat. Pokud máte dotaz nebo chcete poradit s konkrétní aplikací podpory pro vaši firmu, tak se na nás můžete obrátit na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozornění k přehledu podpor:

  1. V současné době dochází k postupnému ukončování jednotlivých dotačních programů. Přehled aktuálně platných opatřeních naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Vysvětlení platných opatření s výkladem pro veřejnost přináší vládní web Covid Portál.
  2. Upozorňujeme, že některé podpory nelze kombinovat. Sledujte tedy pečlivě znění výzev k jednotlivým podporám! Zejména upozorňujeme na souběh režimu nového rámce podpory a starších programů COVID. Vždy zkontrolujte aktuální znění podpor v okamžiku podání žádosti. Možnosti kombinace jednotlivých programů je možné rámcově ověřit v tomto dokumentu Ministerstva průmyslu a obchodu.
  3. V posledním bodu přehledu uvádíme odkazy na weby jednotlivých ministerstev a institucí.
  4. Informace o testování zaměstnanců ve firmách naleznete zde.

Přehled podpor

1. Nový rámec podpory

Od 1. 2. 2021 je aplikován postupně nový rámec podpory, který se skládá z následujících částí:

  • Nový kompenzační bonus (2021) – nový zákon o kompenzačním bonusu je účinný od 25. 2. 2021, ale lze ho aplikovat na období již od 1. 2. 2021. Zákon nahrazuje předchozí úpravu z jara roku 2020. Příspěvek již nově není navázán na nouzový stav. Zákon zvyšuje denní příspěvek OSVČ, společníkům malých firem z 500 na 1000 korun, pracovníkům na dohodu zůstane příspěvek 500 korun denně. Zákon platí zpětně od 1. února. Návrh zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda současně zákonem získala mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021. Aktuálně lze podávat žádosti až do 2. 8. 2021, a to za květen 2021. Za další období již nebude možné z programu čerpat.
  • Program ANTIVIRUS – aktuálně je možné čerpat za květen 2021 z programů A a B. Za červen bude ještě možné čerpat z programu A. Následně bude program ukončen. Podrobnosti v bodě 2. 14.
  • Program COVID – Nepokryté náklady – tento program doplňuje nový rámec podpory. Program poskytuje dotaci na až 60 % nákladů, které firmám nepokryje jiná podpora. Podmínkou bude to, že firmám poklesly příjmy minimálně o 50 % v porovnání roku 2019 a 2020. Program může tedy paradoxně vyloučit ty, kteří se snažili provozovat třeba výdejové okénka. Pokud udrželi příjmy na 51 %, tak nedostanou nic. Podrobnosti zde. Alternativou k tomuto programu je program COVID – 2021. Oba programy nelze čerpat současně! Z programu bude možné čerpat zpětně. Příjem žádostí do 13. 9. 2021, a to za období duben a květen 2021.
  • Program COVID – 2021 – tento program alternativně k programu Covid – Nepokryté náklady kompenzuje podnikatelům, kterým poklesly příjmy minimálně o 50 % v porovnání roku 2019 a 2020. Oproti předchozímu programu dostává podnikatel kompenzaci 500 Kč na každého zaměstnance. Tento program nelze čerpat současně s programem Covid – Nepokryté náklady. Z programu bude možné čerpat zpětně. Program aktuálně ukončen. Podrobnosti zde.
  • Doplňková podpora – nový systém počítá s postupným útlumem programů COVID. Některé tyto programy však mohou i nadále existovat. Zachovány zůstanou pravděpodobně zejména programy postavené na principu zvýhodněných úvěrů a záruk. Přehled těchto programů naleznete v bodech 2 a 3.

2. Programy „COVID“ a další podpory

3. Další speciální podpory

Vybíráme z vašich dotazů

Může zaměstnavatel OZP na chráněném trhu práce čerpat současně podporu podle § 78a zákona o zaměstnanosti a podporu z programu Antivirus.

Zaměstnavatel OZP na chráněném trhu práce může čerpat obě podpory, ale musí samozřejmě dodržet pravidlo, že nelze čerpat na jednoho zaměstnance ve stejný čas podporu z obou programů. V praxi je tedy možné například na osoby OZP čerpat § 78a, a to včetně aktuálně platného zvýhodnění v podobě zápočtu náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele. Současně lze na ostatní zaměstnance čerpat podporu z programu Antivirus.

Může sociální podnik se zaměřením na produkci zeleniny v bio kvalitě čerpat podporu z programu AGRICOVID? Náš podnik je současně příjemcem dotace z evropských strukturálních fondů.

Program AGRICOVID není dosud otevřen a nelze do něho tedy podávat žádosti. Aktuálně se čeká na vyjádření Evropské komise k tomuto programu. Příjem žádostí by měl být spuštěn na přelomu roku 2020/21. Program má být otevřen zejména pro malé firmy. Čerpání podpory z tohoto programu by tedy pro vás mělo být možné. Pokud jste současně příjemcem dotací z evropských strukturálních fondů, tak bude pouze třeba ohlídat, aby nebyla dotace čerpána duplicitně na činnosti, které vykazujete v jiných programech podpory. S ohledem na zaměření programu AGRICOVID lze však předpokládat, že budete moci čerpat i podporu z tohoto programu.

Náš spolek plánoval na konci října uspořádat mezinárodní konferenci. S pořádáním konference byla spojena řada nákladů, které byly vynaloženy bez možnosti jejich vrácení. Můžeme žádat o nějakou podporu z důvodu vládních opatření?

Pro určení, zda můžete nebo nemůžete žádat o podporu speciálně na krytí nákladů marně vynaložených v souvislosti s konáním konference, kterou jste nemohli uskutečnit z důvodu zákazu konání hromadných akcí bude rozhodné, o jaký typ akce mělo jít. Pokud by se jednalo o kulturní akci, což však nepředpokládáme, tak by bylo možno žádat o podporu z programu COVID kultura II. Zde byste, jako pořadatel akce, měli nárok na náhradu 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Pokud však šlo o odbornou konferenci nebo konferenci, která naplňovala znaky spíše vzdělávací akce, tak podle našeho názoru aktuálně nemůžete žádat o náhradu nákladů spojených s touto akcí. Teoreticky nelze vyloučit možnost žádat náhradu škody podle tzv. krizového zákona. To je však speciální problematika, kterou musíte konzultovat s advokátem. Možné také je, že vláda v tomto směru přijme ještě nějaký další speciální program. Z některých vyjádření vlády totiž plyne, že by i tento typ akcí měl být nějak podpořen.

Můžeme, jako zaměstnavatel OZP, žádat o zvýhodněný úvěr na nákup nového strojního vybavení (soustruh, ohýbačka, svářečka a frézka).

V zásadě to možné je. Vláda upravila pravidla pro čerpání úvěrů tak, že by mělo být možné čerpat i úvěry na investice. Žádat je možné v programu COVID III. Žádosti se podávají u jednotlivých komerčních bank, kterým úvěr zaručuje ČMZRB. Pro získání úvěru bude třeba splnit kritéria stanovená danou bankou. Jde o obdobná kritéria, která je třeba splnit pro získání komerčního úvěru. 

Jsme provozovateli malé restaurace. Druhé zavření restaurací je pro nás v podstatě likvidační. Můžeme čerpat nějakou podporu, kromě podpory z programů Antivirus a COVID – Nájemné II.?

Pokud působíte jako společnost s ručením omezeným, máte nejvýše dva společníky a splníte i některé další podmínky, tak byste mohli požádat ještě o podporu formou tzv. Kompenzačního bonusu pro společníky malých s. r. o. Podmínkou je, že společníci nejsou zaměstnanci daného s. r. o. a nečerpají jinou podporu. Výše podpory je 500 Kč/den. Podrobnosti lze nalézt například zde – www.mfcr.cz

Jak můžeme požádat o prominutí záloh na daň z příjmů. Jsme malé výrobní družstvo. S ohledem na současnou situaci nebudeme dosahovat zisků srovnatelných s loňským rokem.

Zálohy na daň z příjmů jsou prominuty na základě tzv. Liberačního balíčku III. Podmínkou je, že patříte mezi podnikatele postižené vládními opatřeními a oznámíte záměr neplatit zálohy správci daně. Oznámení lze provést prostřednictvím formuláře Finanční správy elektronicky zde – ouc.financnisprava.cz.

Při čerpání programu Antivirus jsme podle kontroly Úřadu práce ČR udělali chybu a musíme vrátit celý příspěvek za daný měsíc. Úřad práce ČR vyhodnotil jako chybný postup to, že jsme ve stejný den poslali zálohy na zdravotní a sociální pojištění a požádali o dotaci z programu Antivirus. Podle jejich názoru nebyla dodržena podmínka, že nejprve musíme vyplatit náhradu mzdy a odvody a teprve poté požádat o dotaci. Okamžikem zaplacení se prý rozumí to, že například ČSSZ obdrží odvody na svůj účet. Můžeme se nějak bránit?

Úřad práce ČR při kontrolách skutečně takto postupuje a podmínku, že máte nejdřív vyplatit mzdy/náhradu mzdy včetně odvodů a pak teprve můžete žádat o dotaci z programu Antivirus, takto vykládá. Doporučujeme obrátit se na MPSV. Ministryně práce a sociálních věcí veřejně deklarovala, že bude tyto případy řešit a MPSV firmám pomůže. Zatím není znám mechanismus, jak budou tyto případy řešeny, ale určitě se na MPSV obraťte a požádejte o nápravu vzniklé situace.

Jsem OSVČ a provozuji kadeřnictví. Mám 2 zaměstnankyně. Aktuálně čerpám program Antivirus na tyto zaměstnankyně. Chtěla jsem čerpat i podporu pro OSVČ, ale prý není možný souběh těchto dvou dotací, je to pravda?

V současné době podle platné legislativy skutečně nelze tyto dvě dotace čerpat současně v jeden čas. Platí jiná právní úprava než na jaře 2020. Vláda však deklarovala, že zákon upraví tak, aby bylo současné čerpání možné. Změny však musí ještě schválit parlament. Změny by měly platit zpětně od začátku vyhlášení nouzového stavu nebo od začátku zákazu provozování dané služby. Nyní doporučujeme vyčkat a po schválení novely zákona požádat o Kompenzační bonus pro OSVČ s tím, že žádost bude podána za celé období uzavření provozovny.