Rozhovor 09/09/2020

Peer mentoring? Velmi důležitá podpora člověka s poraněním míchy!

Každý z nás jistě v životě někdy potřeboval nějakou pomoc, podporu. Dostalo se vám jí? A co takhle situace, kdy jste po úraze? Peer mentor může hrát důležitou roli v novém začátku člověka po úrazu. Zajímá vás toto téma více? Přečtěte si první část našeho zajímavého rozhovoru s Terezou Meravou z týmu CZEPA.

Peer mentoři Hana Doležalová a Jan Matoušek, foto z odborného výcviku
Peer mentoři Hana Doležalová a Jan Matoušek, foto z odborného výcviku. | foto: archiv CZEPA

Můžete popsat, co je to peer mentoring, o jakou formu podpory jde?

Peer mentor je vozíčkář, který je po úraze už delší dobu a je dobře adaptovaný na své postižení. Žije po všech stránkách aktivně, má pracovní život, koníčky, často i rodinu a tak dále. Tito zkušení vozíčkáři pomáhají jako průvodci vozíčkářů, kteří jsou po úrazu krátce. Provází je těžkou životní situací a pokouší se je od úplného začátku aktivovat a vést k dobré a rychlé adaptaci na postižení.

Proč právě název peer mentoring?

Anglické slovo peer znamená cosi jako vrstevník, člověk, který má stejnou životní zkušenost. Podobně přiléhavé slovo, které by se nám líbilo, jsme v češtině nenašli. Mentoring podle našeho názoru dobře popisuje způsob spolupráce, to provázení a sdílení zkušeností.

„Peer mentoři pomáhají skupině osob s poraněním míchy.“

Jak dlouho projekt funguje?

Pro cílovou skupinu osob s poraněním míchy je to způsob podpory zcela nový. Začali jsme fungovat na začátku října 2018. Do praxe šli první peer mentoři, kteří předtím absolvovali půlroční vzdělávání. Poptávka po takové službě ovšem už existovala delší dobu. Dlouho trvalo, než jsme získali finanční prostředky, což se nakonec podařilo. Pilotní program je první tři roky placený z Evropského sociálního fondu. Pro úplnost dodávám, což je ale jistě všeobecně známo, že pro jiné diagnózy, například pro psychiatrické, tu různé projekty peer mentoringu fungují už delší dobu.

Pro koho je služba určena?

Pro osoby, které utrpěly úrazové nebo neúrazové poškození míchy a potřebují se nové životní situaci přizpůsobit. Lidé po poškození míchy prochází spinálním programem, pak jsou na spinální jednotce, následuje rehabilitační ústav, a to celé může trvat třeba rok. Následně jsou propuštěni do domácího léčení a to je nejobtížnější okamžik adaptace. Dochází k prvnímu setkání s realitou, s překážkami. V ústavech je vše přizpůsobeno, ale doma zdaleka ne. To je okamžik, kdy by měl peer mentor fungovat nejsilněji. Ideálně, když je kontakt mezi klientem a peer mentorem navázán ještě před koncem rehabilitačního programu. Těžiště práce pak pokračuje v domácím prostředí.

Je tedy peer mentoring součástí, článkem spinálního řetězce?

Zatím spíše takovým neformálním. Jedna z věcí, o kterou se trvale snažíme, je, abychom se stali článkem pevným. Aby spolupráce mezi námi a rehabilitačními jednotkami byla užší. Aby byl peer mentoring ukotvený, aby peeři měli přístup na spinální jednotky a byli etablováni v celém systému jako navazující druh podpory.

Služba peer mentoring funguje v celé republice nebo jen v nějaké konkrétní oblasti?

V celé republice. Nemáme sice peer mentora v každém kraji, zatím jich máme 6. Nicméně peer mentoři dojíždí i do krajů, odkud nepochází, takže služba je celorepubliková. V současnosti probíhá druhý odborný výcvik, takže na podzim už budeme mít peery ve více krajích. Budeme mít v týmu také více tetraplegiků. To je důležité, protože lidé, kteří mají ochrnuté i ruce, potřebují více podpory a ta má největší efekt, když ji poskytují vozíčkáři, kteří mají stejnou míru postižení.

„Pro vozíčkáře je služba bezplatná.“

Jedná se o bezplatnou službu?

Ano. Pro vozíčkáře je služba bezplatná.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."