Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele uznaného na chráněném trhu práce

Novela zákona o zaměstnanosti účinná od ledna tohoto roku obsahovala docela zásadní změnu v postavení zaměstnavatelů, kteří se pohybují na chráněném trhu práce. Nově získávají tito zaměstnavatelé, po splnění zákonných podmínek a na základě dohody uzavřené s Úřadem práce ČR, status „zaměstnavatele uznaného na chráněném trhu práce“. Pro přechod na tento nový systém vyčlenil zákonodárce relativně dlouhé období šesti měsíců. V praxi však vše proběhlo velmi překotně, převážně v posledním měsíci platnosti přechodného období. Tedy v červnu letošního roku. Nakonec se vše stihlo a většina zaměstnavatelů na tento status dosáhla a může dál zaměstnávat OZP na chráněném trhu práce s podporou státu.

Ilustrační snímek | foto: freepik.com

(Tentokrát nekonfliktní komentář k platné legislativě?)

O tom jsem zde však již psal. Nyní bych rád upozornil na to, že podepsáním dohody s Úřadem práce ČR vše neskončilo. Pro zaměstnavatele uznané na chráněném trhu práce platí celá řada povinností. Blíže jsou specifikovány zejména v § 78 odst. 6 zákona o zaměstnanosti. Zcela novou povinností oproti předchozí právní úpravě je povinnost předkládat roční zprávy o činnosti, a to vždy k 15. červenci za předchozí kalendářní rok.

Roční zpráva o činnosti podle § 78 odst. 6 písm. d zákona o zaměstnanosti obsahuje šest částí:

  • informaci o plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % OZP,
  • informaci o předmětu podnikání zaměstnavatele a tržbách,
  • popis pracovních činností,
  • počet OZP pracujících převážně u zákazníka,
  • počet OZP pracujících ve svém bydlišti,
  • informace o plnění podmínek stanovených zákonem pro uzavření dohody.

Obsah roční zprávy je tedy vymezen celkem jasně. Úřad práce ČR navíc pro přehlednost vydal již s předstihem formulář, na kterém lze zprávu předložit ve strukturované podobě. Formulář je ke stažení na webu MPSV.

6 důvodů, proč vzdělávat OZP.

Zjistěte důvody, proč se vyplatí vzdělávat OZP.

Na první pohled je tedy tentokrát vše jasné a včas připravené. MPSV a Úřad práce ČR připravuje k plnění této povinnosti ještě komentář, který by měl případné nejasnosti kolem technické stránky podání a obsahu zprávy vysvětlit. Z pohledu zaměstnavatelů na chráněném trhu práce jde sice o další administrativní povinnost, kterou musí mnohdy plnit duplicitně s vydáváním výroční zprávy, ale s ohledem na jasné zadání a dostatečný čas na přípravu, půjde o povinnost splnitelnou. Ne vždy tomu tak bývá. Otázkou do budoucna bude, co s informacemi z ročních zpráv ve druhé polovině příštího roku veřejná správa udělá. Bylo by dobře, pokud by se staly podkladem pro úpravu legislativy směrem k lepšímu zacílení podpory zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. Informace z ročních zpráv by mohly být například podkladem k vytvoření odstupňované podpory, která by se odvíjela od míry integrace, kterou jednotliví zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytují. Necháme se tedy překvapit a budeme doufat, že informace z námi vyplněných formulářů nezůstanou někde v šuplíku nebo dnes spíše někde na serveru.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."