Aktuality 07/09/2023

Ze sociálního světa #191 POHODA, Deafember. Dát druhou šanci, na každé chvilce záleží. A co grafika?

Zářijové novinky ze sociálního světa jsou tu pro vás. POHODA pomáhá již 25 let, zářijová kampaň Deafember, umíte dát druhou šanci, na každé chvilce záleží. Líbí se vám oblast grafiky?

Aktuálně ze sociálního světa.

 1. POHODA již 25 let

Spolek POHODA už více než čtvrt století pomáhá dospělým lidem s mentálním znevýhodněním k důstojnějšímu životu a v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Provozuje čtyři služby – osobní asistenci, terénní odlehčovací službu, chráněné bydlení a denní stacionář. Pomáhá tak, aby si její klienti byli schopni pomoci sami, díky čemuž pak získávají větší svobodu, sebevědomí a radost ze života. Všechno podrobně naleznete na pohoda-help.cz.

 2. Deafember

Startuje opět v září. Osvětová kampaň zaměřená na osoby se sluchovým postižením je letos ve znamení českého znakového jazyka. Září je významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících, v jeho rámci se 23. září každoročně slaví Mezinárodní den znakového jazyka a také se v tomto měsíci, již od padesátých let po celém světě slaví Mezinárodní týden neslyšících. Naslouchejte neslyšícím na tichysvet.cz.

 3. Dejme druhou šanci

Sananim, poskytuje lidem ohroženým drogami a jejich blízkým pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Svou činností, tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Zdroj sananim.cz.

 4. Na každé chvilce záleží

V Česku je mnoho rodin, které se ocitly v nejtěžší životní situaci. Vážná nemoc jejich dítěte jim obrátila život naruby. Nepřetržitě se o ně starají a zároveň bojí. Odborníků, kteří jim umějí pomoci, je nedostatek. „Přejeme si, aby počet odborníků rostl, a aby rodiny získaly více podpory pro své bezpečí i radosti,“ čteme na webových stránkách Nadace rodiny Vlčkových. Více na nrv.cz.

 5. Je libo…

Grafik nebo grafička, navzdory svým znevýhodněním pracují. Společnost Maturus se věnuje podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s hendikepem i bez něj. Nabízí širokou škálu grafických služeb. Provozuje tranzitní program (tréninkové pracoviště), v jehož rámci mohou získat několikaměsíční praxi další lidé s postižením i v roce 2023. Mrkněte na maturus.cz.

Novinky sestavila: Pavlína Herynková