Aktuality 02/08/2023

Ze sociálního světa #190 Zajíček na koni, projekt Neviditelní, zpráva z Centra LOCIKA, již 10 let W4W pomáhá. A co říká reportér dobrých zpráv?

Srpnové novinky ze sociálního světa jsou tu pro vás. Zajíček na koni, letní inspirace pro děti s handicapem, třetím rokem běží projekt Neviditelní. Centrum LOCIKA a společnost W4W pomáhají především dětem a rodinám. A co řekl reportér dobrých zpráv?

Aktuálně ze sociálního světa. | zdroj:https://www.zajiceknakoni.cz/

 1. Zajíček na koni

Bezmála 20 let pomáhá sociálně slabým rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvým i dospělým s duší dítěte ze znevýhodněných skupin obyvatel. Organizuje volnočasové aktivity se zvláštním zaměřením na integraci a zaměstnává je ve své tréninkové kavárně Café AdAstra. Všechno podrobně naleznete na zajiceknakoni.cz.

2. O projektu Neviditelní

Vznikl v roce 2020 s cílem upozornit veřejnost na důležité celospolečenské téma a zlepšit životní podmínky Neviditelných. Jedná se o skupiny lidí, kteří propadávají systémem veřejné pomoci. Pro každou skupinu Neviditelných odborníci připravují doporučení, která pomohou k vystoupení z bludného kruhu neviditelnosti. Neviditelní jsou společným projektem společnosti Provident Financial, Spotřebitelského fóra a Centra ekonomických a tržních analýz CETA, zapojeno je víc než 10 neziskových organizací, více na neviditelni.org.

3. Dětství bez násilí

V Česku realizace dokumentů k ochraně dětí před násilím v rodině vázne a situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je v mnoha regionech kritická. Za posledních 8 let zemřelo na následky násilí 44 dětí, 799 jich mělo trvalé zdravotní následky, přes 15 tisíc potřebovalo péči psychologa a 3 229 dětí skončilo z důvodu násilí v rodině v ústavní péči. Zdroj tisková zpráva Centrum LOCIKA.

4. SOS do školky

Oběd ve školce vůbec není samozřejmost, naopak. Pro mnohé rodiče a jejich děti je to nedosažitelný luxus, cena stravného je v mateřinkách oproti základním školám až dvojnásobná. Projekt W4W: SOS (Svačinka – Oběd – Svačinka) do školky, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. (W4W). Je zaměřen na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla ve finanční tísni. Více na womenforwomen.cz.

5. Reportér dobrých zpráv

Inspirativní novinář Angus Hervey ve speciálním vysílání vrhá světlo na neuvěřitelný pokrok, kterého lidstvo dosáhlo v oblasti ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a v mnoha dalších oborech. Tvrdí, že pokud chceme změnit příběh lidstva, století, musíme začít měnit příběhy, které si vyprávíme. „Když vyprávíme jen příběhy zkázy, nedokážeme vidět příběhy možností,“ říká Hervey-ted.com.

Novinky sestavila: Pavlína Herynková