Aktuality 02/05/2022

Ze sociálního světa #157 | O výroční schůzi, ekologickém workshopu a lepší komunikace pro neslyšící

Lidé se zdravotním postižením se sešli na výroční schůzi, přispění Ministerstva životního prostředí na opatření proti suchu a zapojení ŠKODA AUTO do #Project1Hour. Dále se podíváme na usnadnění komunikace neslyšícím osobám, a jak romské neziskové organizace budou pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. To vše v dnešních aktualitách ze sociálního světa.

Aktuálně ze sociálního světa.
Aktuálně ze sociálního světa. | foto: Deník / Zdeněk Skalička

1) Výroční schůze lidí se zdravotním postižením

Turistické centrum Velehrad zaplnili členové Svazu tělesně postižených a základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Sešli se proto, aby společně zhodnotili uplynulé období a plánovali kroky na další rok. „Výroční schůze byla stejně jako ty předešlé, takovým malým svátkem, kterým uzavíráme rok a plánujeme nové akce na ten další,“ uvedla místopředsedkyně výboru, Květoslava Podškubková pro SLOVÁCKÝ DENÍK.

2) Deset miliard korun proti suchu

České noviny informovaly o tom, jak Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 10 miliard korun na tzv. adaptační opatření proti suchu v příštích letech. Ministerstvo zemědělství pro změnu přispěje částkou 1,75 miliardy korun na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací. Podrobnější informace se dozvíte na webu.

3) ŠKODA AUTO se i letos zapojuje do #Project1Hour

V #Project1Hour jde o podnícení zaměstnanců koncernu Volkswagen, aby se zamysleli nad důležitostí udržitelnosti a ochrany klimatu. Během jedné hodiny workshopu má tak člověk možnost vyměňovat si různé podněty s kolegy, jak přispět do oblasti ekologie. Loňský rok přinesl spoustu návrhů, například předcházení vzniku odpadů. Více na Enviwebu.

4) Usnadnění komunikace pro neslyšící

Takzvaná Tichá linka pomáhá neslyšícím v komunikaci s úřady. V případě nahlášení protiprávního jednání, zavolání lékařské pomoci nebo oznámení požáru. Komunikace funguje skrz tablety, videohovor nebo přepis. „Pokud neslyšící komunikuje pouze ve znakovém jazyce, může se pomocí počítače proklikat na tlumočníka a svou záležitost vyřešit prostřednictvím videohovoru,“ vysvětlila Veronika Kondrátová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Podrobnosti na stránkách BENEŠOVSKÉHO DENÍKU.

5) Romské neziskové organizace budou pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny

Vít Rakušan řekl novinářům, že romské neziskové organizace budou pomáhat v centrech pro uprchlíky s lepší domluvou. Důležitou součástí je také integrace migrantů. „Tato zařízení jsou jen na omezenou dobu a pak se budeme zabývat tím, že půjdou do standardnějšího bydlení, a jak toho dosáhneme,“ řekl výkonný ředitel sdružení Romodrom Nikola Taragoš. Více na webu Českých novin.

Novinky sestavila: Tereza Ryšlavá