Aktuality 10/01/2022

Ze sociálního světa #141 | O turnajích nejen pro hendikepované, novém denním stacionáři a nejlepším pracovníku roku

První aktuality ze sociálního světa v novém roce přináší několik zajímavých zpráv. Ve Věkoších proběhly vánoční turnaje, jak pro lidi s hendikepem, tak pro lidi v pokročilém věku. V Chebu byl uveden do provozu Denní stacionář Dlouhá. Klub zdravotně postižených Prachatice přivítal nový rok ve sportovním duchu. Charita Uherský Brod vyhlásila nejen nejlepší pracovníky roku a pěstounům se zvedají odměny.

Aktuálně ze sociálního světa
Aktuálně ze sociálního světa. | foto: Hanka RH+ Rabenhauptová

1) Vánoční turnaje, nejen pro lidi s hendikepem

Mezi svátky v loňském roce proběhly v Centru pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje ve Věkoších dva vánoční turnaje za finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové. Jednalo se o stolní tenis a šachy. V obou případech se zúčastnili lidé s hendikepem a lidé v pokročilém věku. Více informací se můžete dočíst na stránkách HRADECKÉHO DENÍKU.

2) Denní stacionář Dlouhá v Chebu uveden do provozu

Na adrese Dlouhá 14, Cheb je od 3. 1. Denní stacionář Dlouhá určený pro osoby s chronickým onemocněním, mentálním postižením, kombinovaným postižením. Vybudování stacionáře vyšlo na 3,8 milionu korun. K čemu přesně je určený se dozvíte na webu města Chebu.

3) Klub zdravotně postižených Prachatice přivítal nový rok sportem

Klub přivítal nový rok bowlingem. Dvě hodiny lidé s postižením, jejich pečovatelé a přátelé obsadili dráhy v místním Byblosu. Nejúspěšnější byla OZP, Lucie H. a pečující osoba, Eva P. Zprávu přinesl PRACHATICKÝ DENÍK.

4) Charita Uherský Brod vyhlásila nejen nejlepší pracovníky roku

Ředitel Charity v Brodě, Petr Houšť nevyhlásil pouze nejlepšího pracovníka roku, ale také počin roku a osobnost roku 2021. V rámci udílení si zúčastnění mohli prohlédnout nově otevřené prostory Víceúčelového komunitního centra, kde slavnostní událost proběhla. Kdo v jakých kategoriích získal ocenění, se dočtete na webu DOBRÝ DEN S KURÝREM.

5) Vyšší příspěvky pro pěstouny

Odměny pro pěstouny se od nového roku 2022 zvedají, a to na 16 200 Kč. Zároveň pokud má dítě v této rodině hendikep, v závislosti na stupni závislosti onoho dítěte. Na dítě s 1. stupněm závislosti budou pěstouni pobírat 19 440 korun, u závažnějšího postižení (2. až 4. stupeň) se odměna zvedne na 32 400 korun, jak zmiňují na stránkách Novinky.cz.

Novinky sestavila: Tereza Ryšlavá