Aktuality 11/06/2020

Poděkování za dotazníkové šetření sociálního podnikání

V březnu letošního roku proběhlo na portálu ISP21.cz dotazníkové šetření sociálního podnikání v Pardubickém kraji. Ve spolupráci s úřadem práce jsme oslovili přibližně 180 podniků a dali jim možnost si ověřit, na jaké úrovni připravenosti se nacházejí jejich integrační procesy, které vedou k začleňování znevýhodněných osob do pracovního prostředí.

Ing. Pavel Šotola
Ing. Pavel Šotola | foto: ISP21

Dotazník vyplnilo téměř 50 % oslovených firem. Výsledky šetření budou také jedním z podkladů připravované publikace, která bude prezentovat úspěšné příklady z praxe sociálních podniků v našem kraji. Všem, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření patří velké díky.

Pavel Šotola
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor