Aktuality 28/04/2021

Brožura sociálních podniků v Pardubickém kraji

4 okresy, 32 podniků, 14 odvětví, 70 stran, 1 cíl. To je brožura pro společensky prospěšné podnikání v Pardubickém kraji.

Jeden z mnoha podniků v brožuře
Jeden z mnoha podniků v brožuře. | foto: Ergotep

Zajímá vás, co znamená sociální podnikání? Jedná se o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

„O sociálním podnikání a sociálních podnicích se sice dlouhá léta hovoří, ale málokdo si dovede představit, o jaké podnikání se jedná. Proto jsme připravili tuto brožuru, která má za cíl ukázat na konkrétních příkladech jak je sociální podnikání společnosti prospěšné, v kterých oblastech působí a jak sociální podniky mohou být partnerem pro veřejnou správu i ostatní podnikatelské subjekty“, říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Pardubický kraj podporuje sociální podnikání v několika variantách. Krajská dotační podpora sociálního podnikání se zaměřuje na podporu vzniku nového sociálního podniku a rozvoj již fungujícího sociálního podniku. Řeší odpovědné objednávání v rámci cateringu, tisku, reklamních a dárkových předmětů. Podporuje poradenské centrum, díky kterému nabízí individuální konzultace s mentory a odborníky v oblasti sociálního podnikání. Akademie sociálního podnikání nabízí ucelené vzdělávání určené pro sociální podniky a zájemce o sociální podnikání. Vytváří Social Market, v kterém probíhá pracovní setkání sociálních podniků a společensky odpovědných firem ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Fotogalerie

Brožura obsahuje velké množství podniků Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj
Jeden z podniků brožury Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj
  • Brožura obsahuje velké množství podniků Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj
  • Jeden z podniků brožury Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj
  • Brožura obsahuje velké množství podniků Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj

  • Jeden z podniků brožury Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj

  • Brožura obsahuje velké množství podniků Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj
  • Jeden z podniků brožury Pardubického kraje. | foto: Pardubický kraj

„Agentura CzechInvest podporuje sociální podniky, protože naší strategií je podpora podniků s vysokou přidanou hodnotou. Tu u sociálních podniků spatřujeme nejen ve skvělé kvalitě jejich produktů, ale především ve vytváření pracovních příležitostí pro osoby, které jsou na trhu práce znevýhodněné“, vysvětluje Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře CzechInvest Pardubice.

Všechny podniky, důležité pojmy a mnoho dalšího naleznete v brožuře společensky prospěšného podnikání v Pardubickém kraji, kterou si můžete zdarma stáhnout zde.

Aktualitu připravil: Martin Alt