Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jarní seminář Marketing v praxi sociálního podnikání

Datum konání 26. března 2019 9:00
Informace o akci

Cílem vzdělávací akce je pochopit nástroje k upevnění pozice organizace na zájmových trzích v souvislosti s jejich marketingovou koncepcí a zájmem podnikat vs pomáhat. Poznání zájmových trhů, definování cílových skupin a stanovení silných a slabých stránek produktu, příležitostí a ohrožení firmy a jejího podnikání. Procvičení stanovování marketingového a komunikačního mixu s důrazem na rozlišení práce s externími i interními zákazníky. Účastníci si utřídí znalosti o firemních vizích, poslání, firemních hodnotách a externí i interní komunikaci. Získané poznatky jako souhrn praktických zkušeností uplatní v praxi na základě „selského rozumu“. Vzdělávací aktivita bude vedena řízenou diskusí, sjednocováním terminologií, stanovením komunikačních pravidel dle úrovně jejich znalostí a potřeb. Formou workshopových aktivit si zúčastnění zpracují praktický komunikační plán svého sociálního podniku.