Teorie ISP OZP

Integrační sociální podnikání je vizí budoucnosti. Příležitostí pro všechny, jak transformovat a narovnat prostředí zaměstnávání a začleňování ohrožených skupin na chráněném trhu práce. ISP je jedinou volbou pro ty, kteří se chtějí vrátit do společnosti, být znovu její součástí a to za pomoci nástrojů a metod, které se v praxi již osvědčují.

 

Společenské vymezení ISP OZP

 • Postavení ISP OZP

  Postavení ISP OZP

  ISP OZP je jedním z pilířů sektoru sociální ekonomiky.

  Sociální podnikání je jedním z pilířů třetího sektoru. Pokud je dobře zorganizované je schopno oproti ostatním pilířům udržitelně a efektivně generovat finanční aktiva.

 • Třetí sektor

  Třetí sektor

  Sociální ekonomika jako třetí sektor se částečně překrývá s neziskovým (občanským) sektorem.

  Třetí sektor se odlišuje přesahem tržního prostředí. Je možným potenciálem a východiskem přísunu zdrojů do neziskového (občanského) sektoru.

 • Dotčené strany

  Dotčené strany

  ISP OZP dnes ovlivňují tři základní skupiny dotčených stran.

  Mezi dotčené strany dnes řadíme státní správu, stávající či potenciální sociální podniky ISP a cílovou skupinu ISP OZP.

Personalistika a integrace v ISP OZP

 • Personalistika zaměstnavatele

  Personalistika zaměstnavatele

  Jde o úroveň potřebnou pro komunikaci s OZP dle zákona o zaměstnanosti.

  V tomto typu personalistiky nejsou přítomny procesy potřebné pro rozvoj cílové skupiny. Cílová skupina je zde vnímána jako nástroj k získání dotace.

 • Integrační personalistika

  Integrační personalistika

  Je místem změny postavení cílové skupiny v ISP OZP.

  Je místem, kde jsou přítomny procesy pro počáteční spuštění integrace cílové skupiny OZP. Je rozdílovým parametrem mezi zaměstnavatelem OZP a ISP OZP.

 • Komplexní integrace

  Komplexní integrace

  Jde o kvalitativně vyšší úroveň integrační personalistiky.

  Obsahuje v sobě procesy zabývající se potřebami cílové skupiny i mimo pracovní dobu. Umožňuje integrovat skupiny s těžším zdravotním postižením.

Obchodní procesy ISP OZP

 • Obchodní nástroje

  Obchodní nástroje

  Jsou nutné k prosazení produktů z ISP OZP v konkurenčním prostředí.

  Používáme základní obchodní nástroje: CSR komunikaci a náhradní plnění. Ideální je schopnost umět použít v obchodní komunikaci s partnerem oba nástroje současně.

 • Společenská odpovědnost

  Společenská odpovědnost

  CSR je ideální prostor pro realizaci společenských projektů.

  Důležité v komunikaci s CSR partnerem je schopnost realizovat projekty v rámci jeho CSR témat a podle těchto témat si potenciální partnery vybírat.

 • Společenský byznys

  Společenský byznys

  Společenský byznys je důležitou součástí obchodu ISP OZP.

  Spolupráce se společenskými partnery nad řešením aktuálních společenských problémů musí pro ISP OZP znamenat vedle růstu jeho image i obchodní efektivitu.

Právo a daně ISP OZP

 • Reinvestice zisku

  Reinvestice zisku

  Její definice v zakladatelském dokumentu a vnitřních předpisech.

  Minimálně 51 % zisku musí být reinvestováno prostřednictvím fondu rozděleného zisku zpět do firmy nebo na veřejně prospěšné účely. Čerpání upraví vnitřní předpisy.

 • Vnitřní předpisy

  Vnitřní předpisy

  Definujeme jejich soulad s principy ISP OZP.

  Řešíme pracovní podmínky dle OZP, etický kodex firmy, ochranu osobních údajů a celkové nastavení vnitřních předpisů na vyšší úrovni než činí zákonné minimum.

 • Náhradní plnění

  Náhradní plnění

  Zahrnuje seznámení s administrací náhradního plnění.

  Podrobné popsání postupů registrace náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti z pohledu poskytovatele. Popis funkcí registru náhradního plnění.