Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Sociální marketing

Podpora prodeje produktů pocházejících ze sociálního prostředí.

  • 1. Korporátní sociální marketing
    Zaměřený na zvyšování image subjektů terciárního sektoru.
  • 2. Produktový sociální marketing
    Zaměřený na podporu prodeje produktů pocházející z terciárního sektoru.