Rozhovor

Burza filantropie v Pardubicích není pouze o získání samotného finančního prostředku. Oběma zainteresovaným stranám vyplývají z této...

06/09/2019