Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Legislativa

Činnost ISP OZP je ovlivňována řadou právních předpisů. Na tomto místě přinášíme přehled nejdůležitějších právních předpisů, které upravují specifické podmínky pro zaměstnávání OZP a sociální podnikání. Současně zde naleznete přehled návrhů změn legislativy a odkazy na místa, kde lze nalézt návrhy právních předpisů a sledovat průběh jejich projednávání.

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Zákon obsahuje právní úpravu zabezpečení státní politiky zaměstnanosti - úpravu nástrojů politiky zaměstnanosti, podporu v nezaměstnanosti, specifika podpory OZP a další.

Přejít na externí zdroj

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR

Tímto zákonem je zřízen Úřad práce ČR, je upravena jeho struktura a působnost.

Přejít na externí zdroj

Vyhláška č. 518/2004 Sb. (provádí ZoZ)

Tato vyhláška je základním prováděcím předpisem k zákonu o zaměstnanosti. Mimo jiné upravuje i důležité podrobnosti k zaměstnávání OZP.

Přejít na externí zdroj

Další právní předpisy - zaměstnanost

Zde naleznete zejména další prováděcí předpisy k zákonu o zaměstnanosti.

Přejít na externí zdroj

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákoník práce upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zejména specifika uzavírání smluvních vztahů, ochranu zaměstnanců, atp.

Přejít na externí zdroj

§ 35 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Úprava daňové slevy při zaměstnávání OZP.

Přejít na externí zdroj

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Tento zákon by měl v budoucnu definovat pojmy sociální podnik a integrační sociální podnik. Zákon by měl upravit i podporu sociálního podnikání.

Přejít na externí zdroj

Vláda

Obsahuje možnost vyhledat návrhy zákonů a dalších právních předpisů v připomínkovém řízení a další materiály pro jednání vlády.

Přejít na externí zdroj

Poslanecká sněmovna

Obsahuje možnost vyhledat všechny návrhy zákonů předložených Poslanecké sněmovně.

Přejít na externí zdroj

Senát

Obsahuje možnost vyhledat všechny návrhy zákonů předložených Senátu.

Přejít na externí zdroj

Výbor pro sociální politiku PS PČR

Odkaz na stránky příslušného výboru PS PČR. Lze zde nalézt zápisy z jednání, projednávané materiály, usnesení a další.

Přejít na externí zdroj

Výbor pro zdravotnictví PS PČR

Odkaz na stránky příslušného výboru PS PČR. Lze zde nalézt zápisy z jednání, projednávané materiály, usnesení a další.

Přejít na externí zdroj

Výbor pro zdrav. a soc. politiku Senátu

Odkaz na stránky příslušného výboru Senátu. Lze zde nalézt zápisy z jednání, projednávané materiály, usnesení a další.

Přejít na externí zdroj