2.14. Podpora zaměstnanosti – ANTIVIRUS A, B, Plus + Kurzarbeit a zvýhodněný § 78a

ANTIVIRUS je covid podpůrný program ministerstva práce a sociálních věcí, kdy:

  • Antivirus A znamená 80% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 39 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.
  • Antivirus B znamená 60% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 29 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.
  • Antivirus Plus znamená 100% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 50 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.

Kurzarbeit – na program ANTIVIRUS má navázat tzv. Kurzarbeit. Pro přijetí tohoto nového programu je třeba změna zákonů, kterou v současné době projednává parlament. Návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna. Parametry podpory v rámci kurzarbeitu byly předmětem řady diskusí. Podle vyjádření některých politiků nebude Kurzarbeit použit a i nadále se bude postupovat podle programu ANTIVIRUS. Návrh zákona lze sledovat zde.

Zvýhodněný §78a – pro zaměstnavatele OZP platí mimořádně možnost započítat si do příspěvku podle § 78a také náklady vynaložené na vyplacení náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele – tzv. zvýhodněný § 78a. Tato podpora není možná souběžně na jednoho zaměstnance s podporou v programu ANTIVIRUS, ale souběh u různých zaměstnanců téhož zaměstnavatele není vyloučen. Platnost tohoto opatření byla prodloužena i pro rok 2021.

Příjem žádostí ANTIVIRUS:
za květen 2021 z programu A a B do konce června 2021
za červen 2021 z programu A do konce července 2021
Podrobnosti

Zpět na obsah >>