3.1. Balíček opatření na podporu exportérů

Balíček opatření na podporu exportérů – jde o soubor opatření, které garantuje státní agentura EGAP. Exportéři mají například nárok na přednostní vyřízení žádosti o pojištění atp. Blíže viz www.egap.cz.

Zpět na obsah >>