3.2. Dočasné opatření u pracovně-lékařských prohlídek

Aktuálně vláda rozhodla o tom, že je možné pracovně-lékařské prohlídky u méně rizikových prací (obvykle sem budou spadat práce zařazené do první nebo druhé kategorie) nahradit čestným prohlášením. Podrobnosti naleznete zde - www.suip.cz.

Zpět na obsah >>