3.6. Daňové úlevy

Princip podpory – jde zejména o odpuštění daní, odpuštění penále a poplatků nebo odklad některých daní a poplatků.

Úlevy v oblasti daní jsou velmi nepřehledné. Souhrnně jsou podpory publikovány v tzv. liberačních balíčcích. Posledním je Velký liberační balíček. Při nesprávné aplikaci ze strany podnikatele mohou ve svém důsledku vést k vysokým penále. Příkladem může být posunutí splatnosti některých daní. Zde platí, že pokud se podnikatel zpozdí s platbou, byť o jediný den, tak mu bude vyměřeno penále v plné výši, a to i za období rovnající se původnímu a posunutému termínu! Všichni podnikatelé nyní mohou využít zejména následující úlevy:

  • Institut zpětného uplatnění daňové ztráty – pokud měl podnikatel v roce 2019 zisk a odvedl daň z příjmů, tak může v daňovém přiznání ztrátu za rok 2020 uplatnit zpětně vůči roku 2019 a bude mu vrácena daň.
  • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad – týká se řady poplatků. Blíže viz stránky MF.
  • Zrušení (odložení) EET – aktuálně je povinnost elektronicky evidovat příjmy zrušena/odložena pro všechny podnikatele do konce roku 2020. Vláda rozhodla o prodloužení zrušení této povinnosti do konce roku 2022. Toto prodloužení musí ještě schválit parlament.

Zpět na obsah >>