2.17. COVID Záruka CZ

Záruční program Českomoravské záruční a rozvojové banky určený na podporu cestovních kanceláří a agentur až do výše 75 % z požadované spoluúčasti do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), maximálně však 4 miliony Kč.

Příjem žádostí:
1. 3. 2021 - 31. 12. 2021
Podrobnosti

Zpět na obsah >>