2.15. COVID Ubytování

Dotace ministerstva pro místní rozvoj je určena k podpoře cestovního ruchu, a to provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) i individuálních ubytovacích zařízení (IUZ). Zaměřuje se na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Příjem žádostí:
Aktuálně ukončen.
Podrobnosti - HUZ a IUZ

Zpět na obsah >>